Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Albert Sánchez Piñol > Obra editada en antologies i revistes de Albert Sánchez Piñol

Obra original en antologies i revistes de Albert Sánchez Piñol

«La nau dels bojos» a Martínez-Gil, Víctor (ed.), Els altres mons de la literatura catalana. Barcelona: Galàxia Gutenberg, 2005. [inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
«Quan queien homes de la Lluna» a Bofill, Hèctor; Castillo, David (ed.), A tall d’antologia: 23 narradors catalans. Barcelona: Edicions l’Esguard, 2005. [inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
«Quan queien homes de la Lluna» a Bosch, Lolita (ed.), Veus de la nova narrativa catalana. Barcelona: Empúries, 2010. [inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
Albert Sánchez Piñol. Foto: Ferran Forné, 2012
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: