Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Carles Riba > Traduccions de Carles Riba en antologies i revistes

Traduccions de Carles Riba en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
Antología de poetas catalanes contemporáneos. Traducció de Paulina Crusat. Madrid: Rialp, 1952. [Inclou els poemes “Estances I, 12”, “Estances II, 25”, “Tannkas de les quatre estacions” i altres]
Obra poética: antología. Traduccions de Rafael Santos Torroella, Paulina Crusat i Alfonso Costafreda. Madrid: Ínsula, 1956.
Antología poética de la lengua catalana. Traducció de Félix Ros. Madrid: Editora Nacional, 1965. [Inclou els poemes “Feliç qui ha viscut…”, “Tannkas de les quatre estacions”, “Elegia IX” i altres]
Poetas catalanes contemporáneos: Antología. Traducció de José Agustín Goytisolo. Barcelona: Seix Barral, 1968. [Inclou els poemes “Morir tal vegada seria…”, “Mirall”, “Elegia II”, “Elegia IV” i altres]
Ocho siglos de poesía catalana: Antología bilingüe. Selecció i pròleg de J. M. Castellet i Joaquim Molas. Traducció de José Corredor-Matheos. Madrid: Alianza, 1969. [Inclou els poemes “Que jo no sigui més…”, “Elegia II” i altres]
Seis poetas catalanes. Selecció, pròleg i notes de José Batlló. Madrid: Taurus, 1969. [Inclou els poemes “Ulls meus…”, “Feliç qui ha viscut…”, “Elegia II”, “Elegia IX” i altres]
Antología. Traducció de Rafael Santos Torroella. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, 1983.
Poesía catalana contemporánea: antología. Traducció de José Corredor-Matheos. Madrid: Espasa-Calpe, 1983. [Inclou els poemes “Que jo no sigui més…”, “Elegia IX” i altres]
Altres llengües europees:
Alemany:
Katalanische Lyrik im zwanzigsten Jahrhunderts: Eine Anthologie. Traducció de Johannes Hosle i Antoni Pous. Mainz: Hase&Koehler, 1970. [Inclou els poemes “Quina dea apasionada…?”, “Soldats” i “Elegia IX”].
Ein Spiel von Spiegeln: Katalanische Lyrik des 20. Jahrhunderts. Il·lustracions d'Antoni Tàpies. Traducció de Tilbert Stegmann i altres. Leipzig: Philipp Reclam, 1987. [Inclou els poemes “Estances I, 25”, “Estances II, 21”, “Mirall” i “Per amunt la brancada…”].
Anglès:
Poems. Traducció de Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1964.
Homage to Joan Gili on his eightieth birthday: Forty Modern Catalan Poems Chosen and Introduced by Arthur Terry; with English Prose Translations by Members of the Anglo-Catalan Society. Sheffield: The Anglo-Catalan Society, 1987. [Inclou els poemes “Elegia III” I “Salvatge cor, XXIII”]
Seven Catalan Poets. Selecció d'Oriol Pi de Cabanyes. Traduccions de Joan Gili i altres. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1991. [Inclou els poemes "Feliç qui ha viscut..." i "Tannkas de les quatre estacions"]
Francès:
Anthologie des poètes catalans contemporains depuis 1854. Traducció d'A. Schneeberger. París: J. Povolozky, 1922. [Inclou el poema “Ulls meus...” i altres]
Sept poètes catalans. Traducció de Montserrat M. Prudon. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1991. [Inclou els poemes: "Feliç qui ha viscut..." i "Tankas de les quatre estacions"]
Hongarès:
Körtánc fantomokkal: modern katalán költök. Traducció de Jánosházy György. Bukarest: Kriterion, 1972.
Italià:
Poeti catalani. Introducció de J. Rodolfo Wilcock. Traducció de Livio B. Wilcock. Milà: Bompiani, 1962.
Josep Carner, Carles Riba, J. V. Foix, Salvador Espriu: poesia catalana del novecento: tradizione e avanguardia in una grande cultura mediterranea. Traducció de Giuseppe E. Sansone. Roma: Newton Compton, 1979.
Neerlandès:
Een Catalaans Bericht. Traducció de Bob de Nijs. Lier: De Bladen voor de Poëzie, 1968.
Antologia de poesia catalã contemporânea. Introducció de Domingo Carvalho da Silva. Traducció de Stella Leonardos. São Paulo: Monfort, 1969. [Inclou el poema “Elegia IX”]
Rus:
Ogony i rozi: iz sovremennoy katalonskoy poezii. Pròleg de M. Abramovoy. Traducció de S. Goncharenko. Moscou: Progres, 1981.
Ogony i rozi: iz sovremennoy katalonskoy paezii. A cura d'E. Solonovic. Traducció de S. Gontxarenko, P. Gruixko, M. Samaieva. Presentació de Marina Abràmova. Moscou: Progress, 1981. [Selecció de poemes de: Clementina Arderiu, Jaume Bofill i Mates, Josep Carner, Salvador Espriu, Gabriel Ferrater, J.V. Foix, Pere Gimferrer, Marià Manent, Joan Maragall, Joan Oliver, Josep Sebastià Pons, Carles Riba, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Josep Maria de Sagarra, Joan Salvat-Papasseit, Joan Vinyoli]
Llengües de la resta del món:
Japonès:
Poesia catalana contemporània. Traducció de Nao Sawada i Felícia Fuster. Catalunya Gendaishi 15 Nin Shu. Tokyo: Shichosha, 1991.
Xinès:

Katalan Xiandai Shixuan. A cura de José Agustín Goytisolo

. Traducció de Wang Yangle. Beijing (Pekin): Renmin Wenxue Chu Banshe, 1991.
Carles Riba per Iu Pasqual, 1930. Col.lecció Riba
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: