Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Maria Barbal > Traduccions de Maria Barbal en antologies i revistes

Traduccions de Maria Barbal en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
Con otra mirada. Traducció d'Angelina Gatell Comas. Mardid: Fundación ONCE, 1998.
Altres llengües europees:
Alemany:
"Kampfer" [fragments de Càmfora]. Traducció de Teres Moser a Die Spezialität des Hauses. Neue katalanische Literatur. Múnic: Babel, 1998, 23-35. .
Anglès:
"Strage name" ["Un nom estrany" de Bari] a The review of contemporary fiction. Traducció de Martha Tennent.(primavera 2008), vol.XXVIII. [Índex del dossier "New Catalan Fiction" en versió electrònica]
Hongarès:
"Un dia diferent" [del llibre La mort de Teresa] a A Gondviselés szeszélye. Mai Katalán Elbeszélók. Traducció de Judit i Zsuzsanna Tomcsányi. Budapest: Íbisz, 1998.
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: