Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Sergi Belbel > Traduccions de Sergi Belbel en antologies i revistes

Traduccions de Sergi Belbel en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
"En compañía de abismo" a Traducció de Sergi Belbel. Primer Acto. [Madrid], núm. 233 (1990). Disponible a la pàgina web de Catalandrama.
Altres llengües europees:
Alemany:
"Ein Augenblick vor dem Sterben" a [Morir]. Traducció de Klaus Laabs. Theater Heute. [Berlín], núm. 8-9 (1998). Disponible a la pàgina web de Catalandrama.
Anglès:
"Deep down" a [En companyia d’abisme]. Traducció de John London. Modern international drama. [Londres], 26, núm. 2 (1993). .
"Strangers" a [Forasters]. Traducció de Sharon Feldman. A: Barcelona plays: a collection of new plays by Catalan playwrights. Nova York: Martin E. Segal Theatre Center Publications, 2008. Disponible a la pàgina web de Catalandrama.
Bibliografia recopilada per Maria Bosom
Fragments
A la Toscana
Deutsch | English | Español | Français | Italiano
Carícies
Deutsch | English | Español | Français | Polski | Portugês
Després de la pluja
Deutsch | Español | Italiano
Forasters
Deutsch | English | Español | Română
La sang
Deutsch | Elinikà | English | Español | Italiano
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: