Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Antoni Maria Alcover > Traduccions d'Antoni Maria Alcover en antologies i revistes

Traduccions d'Antoni Maria Alcover en antologies i revistes

Altres llengües europees:
Alemany:
«Der blühende Brunnenrand» a Harri Meier i Felix Karlinger (ed.), Spanische Märchen. Traducció de Harri Meier i Felix Karlinger. Düsseldorf-Colònia: Eugen Diederichs Verlag, 1961. [«Es poal florit»]
Die Schönheit der Welt», «Die drei Brüder und die neun Riesen», «Die Wunderblume Romanial», «Der Abt von La Real», «Der Räuberlehrling», «Das Mädchen Espirafocs», «Das siebenfarbige Pferdchen», «Der Platz vorn und der Platz hinten», «Joan von der Zauberflöte», «Das Vöglein mit den sieben Zungen», «Peter-onhe-Furcht», «Papst Gregor», «Stich und Beiß» i «Das Licht der Welt» a Felix Karlinger i Ulrike Ehrgott (ed.), Märchen aus Mallorca. Traducció d’Ulrike Ehrgott. Düsseldorf-Colònia: Eugen Diederichs Verlag, 1968 [Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1994]. [«S’Hermosura del món», «Es tres germans i es nou gegants», «La flor romanial», «L’abat de la Real», «En Gostí lladre», «N’Espirafocs», «Es cavallet de set colors», «Es pas des jeure davant i des jeure darrere», «En Joan des fabiolet», «S’aucellet de ses set llengos», «En Pere Poca-por», «Gregori papa», «Es tit i sa tita» i «Es llum de la terra»]
Anglès:
«The Mother of God and Pilate’s Wife», «The Acorns, the Pumpkins and St. Peter» i «How the Prior forbade St. Vicent Ferrer to do Miracles» a Jehane West i Molly Mackenzie (ed.), Stories of Majorca. Traducció de Jehane West i Molly Mackenzie. Mallorca: Gráficas Miramar, 1961. [«La Mare de Déu i sa senyora de Pilat», «Ets aglans, ses carabasses i sant Pere» i «De com el prior privà sant Vicenç Ferrer de fer miracles»]
Bibliografia recopilada per Jaume Guiscafrè
Antoni Maria Alcover. Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: