Facebook Twitter

Bibliografia sobre Carles Riba

 • Ayensa, Eusebi. D'una nova llum. Carles Riba i la literatura grega moderna. Lleida: Pagès Editors, 2012 [Premi d'Assaig Josep Vallverdú].
 • Balasch, Manuel. Carles Riba, hel·lenista i humanista . Barcelona: Barcino, 1984.
 • Balasch, Manuel. Carles Riba. La vessant alemanya del seu pensament i de la seva obra . Barcelona: Edicions del Mall, 1987.
 • Balasch, Manuel. Carles Riba, poeta i humanista cristià . Barcelona: Claret, 1991.
 • Boixareu, Mercè. El Jo poètic de Carles Riba i Paul Valéry . Barcelona: Edicions 62, 1978.
 • Ferraté, Joan. Carles Riba, avui . Barcelona: Alpha, 1955.
 • Ferraté, Joan. Papers sobre Carles Riba . Barcelona: Quaderns Crema, 1993.
 • Ferrater, Gabriel. «Prefaci» a Carles Riba, Versions de Hölderlin . Barcelona: Edicions 62, 1971. Reproduït a Gabriel Ferrater, Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971 , a cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 33-42.
 • Ferrater, Gabriel. La poesia de Carles Riba , a cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62, 1983 2 .
 • Malé, Jordi. «Pròleg» a Carles Riba, Tres suites , a cura de Jordi Malé. Barcelona: Edicions 62, 1993, p. 7-26.
 • Malé, Jordi. Carles Riba i el Noucentisme. Les idees literàries (1913-1920) . Barcelona: Edicions de la Magrana, 1995.
 • Malé, Jordi. «Sòfocles i Carles Riba. A propòsit de Salvatge cor », Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica , 9-10-11, 1995, p. 171-193.
 • Malé, Jordi. Poètica de Carles Riba. Els anys del postsimbolisme 1920-1938 . Barcelona: Edicions de la Magrana, 2001.
 • Malé, Jordi. «“He parlat i per això he cregut.” La darrera poètica de Riba, entre Plató, Sant Agustí, Paul Valéry i Ernst Cassirer», Els Marges , 71, desembre 2002, p. 107-125.
 • Malé, Jordi, «El jove poeta que no sabia què és amor. Safo, Leopardi i Baudelaire a les primeres Estances de Carles Riba», Llengua & Literatura , 17, 2006, p. 55-102.
 • Malé, Jordi. Carles Riba i la traducció . Lleida: Punctum & Trilcat, 2006.
 • Manent, Albert. Carles Riba . Barcelona: Edicions de Nou Art Thor, 1987 2 .
 • Medina, Jaume. «El lèxic poètic de Carles Riba (Índex de freqüències de mots)», Llengua & Literatura , 1, 1986, p. 305-358.
 • Medina, Jaume, Carles Riba i Friedrich Hölderlin . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
 • Medina, Jaume. Carles Riba (1893-1959) , 2 vols. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989.
 • Medina, Jaume. L'obra de Carles Riba . Barcelona: Teide, 1990.
 • Medina, Jaume. La plenitud poètica de Carles Riba. El període de les «Elegies de Bierville» . Barcelona: Curial i PAM, 1994.
 • Medina, Jaume. Estudis sobre Carles Riba . Barcelona: Fundació Jaume Bofill i Ferro i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 • Miralles, Carles. Lectura de les «Elegies de Bierville» de Carles Riba . Barcelona: Curial i Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, 1979.
 • Miralles, Carles. «Deu poemes per a un llibre que no tingué títol», dins Jaume Medina i Enric Sullà, ed., Actes del Simposi Carles Riba . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 97-117.
 • Miralles, Carles. «Riba humanista», Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica , 9-10-11, 1995, p. 161-169.
 • Molas, Joaquim. «Notes sobre la prehistòria poètica de Carles Riba», Els Marges , 1, maig 1974, p. 9-28. Reproduït a Obra crítica , I . Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 289-309.
 • Molas, Joaquim. «“Aspàsia”, primer recull d'estances de Carles Riba», dins DD. AA., Homenatge a Antoni Comas . Barcelona: Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, 1985, p. 305-321. Reproduït a Obra crítica , I . Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 310-328.
 • Pòrtulas, Jaume. «En els navilis de Pantagruel», Els Marges , 32, setembre 1984, p. 25-44.
 • Pòrtulas, Jaume. «Riba sobre la poesia tràgica dels grecs», Els Marges , 54, desembre 1995, p. 21-35.
 • Serrahima, Maurici. «Carles Riba (1893-1959)», dins Dotze mestres . Barcelona: Destino, 1972, p. 307-332.
 • Sullà, Enric. «Significació de Tres suites » , dins Jaume Medina i Enric Sullà, ed., Actes del Simposi Carles Riba . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 243-254.
 • Sullà, Enric. «Carles Riba», dins Martí de Riquer, Antoni Comas, Joaquim Molas, Història de la literatura catalana , IX . Barcelona: Ariel, 1987, p. 271-327.
 • Sullà, Enric. «Les tannkas de Carles Riba», Llengua & Literatura , 3, 1988-1989, p. 265-336.
 • Sullà, Enric. «Les cançons “per a una sola veu” de Carles Riba», Els Marges , 40, setembre 1989, p. 19-41.
 • Sullà, Enric. «Els poemes del destí i la vocació poètica de Carles Riba», Journal of Hispanic Research , 1, 1992-93, p. 77-102.
 • Sullà, Enric. Una interpretació de les «Elegies de Bierville» de Carles Riba . Barcelona: Empúries, 1993.
 • Sullà, Enric, «Lectura de “Els tres reis d'Orient” de Carles Riba», dins DD. AA., Actes del II Simposi Carles Riba (Carles Riba: 100 anys) . Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
 • Terry, Arthur. «Carles Riba i les Elegies de Bierville », Atlante , II, 4, 1954. Reproduït a Sobre poesia catalana contemporània . Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 63-78.
 • Terry, Arthur. «Alguns sonets de Carles Riba», dins Frank Pierce, ed., Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera . Oxford: Dolphin, 1959. Reproduït a Sobre poesia catalana contemporània . Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 79-93.
 • Terry, Arthur. « Un nu i uns ulls : comentari a uns pocs poemes de Carles Riba», Estudis Romànics , XI, 1967. Reproduït a Sobre poesia catalana contemporània . Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 33-62.
 • Terry, Arthur. «Tradició i simbolisme en les Estances , dins Nigel Glendinning, ed., Studies in Modern Spanish Literature and Art presented to Helen F. Grant . Londres: Tamesis Books, 1972. Reproduït a Sobre poesia catalana contemporània . Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 15-32.
 • Terry, Arthur. «Carles Riba i la poesia europea del seu temps», dins DD. AA., Actes del II Simposi Carles Riba (Carles Riba: 100 anys) . Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p. 97-104.
 • Triadú, Joan. La poesia segons Carles Riba . Barcelona: Barcino, 1954.
 • Triadú, Joan. Per comprendre Carles Riba . Manresa: Parcir Edicions Selectes, 1993.
 • Valentí, Eduard. «Carles Riba, humanista», «Carles Riba i la seva traducció de l' Odissea » i «L'adaptació catalana de l'hexàmetre en Maragall i en les traduccions de l'“Odissea” de Carles Riba», dins Els clàssics i la literatura catalana moderna . Barcelona: Curial, 1973, p. 70-82, 83-99 i 100-120.
Carles Riba per Iu Pasqual, 1930. Col.lecció Riba
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: