Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Llorenç Villalonga > Estudis sobre Llorenç Villalonga

Obres en espanyol de Llorenç Vilallonga

 • "La catástrofe del hotel. El Día (maig-juny 1926)
 • "Diálogos socráticos. De la muerte". El Día (setembre-novembre 1931).
 • Fedra. Palma: Gráficas Mallorca, 1932.
 • Centro. Palma: Gráficas Mallorca, 1934.
 • "Silvia Ocampo." Brisas [Palma],núms. 14-16 (juny-agos 1935).
 • "Muerte de una dama." Brisas [Palma],núms. 18-25 (octubre 1935-maig 1936).[Se'n va fer una edició de cent exemplars en separata de la revista].
 • Dos conferencias sobre neurosis. Palma: Gráficas Mallorca, 1936.
 • Establecimientos completos para psicóticos. Palma: Imprenta de J. Tous, 1938.
 • Chateaubriand, el vizconde romántico. Barcelona: Luis de Caralt, 1944. [amb Miquel Villalonga]
 • Mallorca. Barcelona: Noguer, 1951. [Amb versió alemanya de J. Wuttig, versió anglesa de John Forestier.]
 • Bearn o la sala de las muñecas. Palma: Atlante,1956.
 • Desenlace en Montlleó, 1958. [2a ed. Barcelona: SeixBarral, 1971.]
 • Baleares. Madrid: Clavé, 1967. [amb fotografies de Nicolas Muller]
 • "Poesía". Bajarí [Palma] 30, (1971).
 • Dos "pastiches" proustianos. Barcelona: Anagrama, 1971.
 • El misantropo. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, 1974.
 • "La revolución francesa"; "Las tardes silenciosas", Destino (juny-octubre, 1975). [Inclòs a PORCEL, Baltasar, Els meus inèdits de Llorenç Villalonga, Barcelona: Edicons 62, 1982, p. 77-112; 119-142]
 • Pousse-café. Miquel Font, 1986.
 • Diario de guerra. Valencia: Pre-Textos, 1997.
Llorenç Villalonga. Retrat de Pere Sureda, 1935. Fundació Casa Museu Villalonga, Binissalem
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: