Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Narcís Oller > Estudis sobre Narcís Oller

Estudis sobre l'obra de Narcís Oller

Actes del Col·loqui Narcís Oller . Valls: Cossetània Edicions, 1999. (Recull un ampli ventall de conferències, ponències i comunicacions sobre la figura i l'obra d'Oller d'especialistes sobre Narcís Oller i la literatura del segle XIX.)

BESER, Sergi. «Les limitacions narratives de Narcís Oller». A: Actes del IV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes . Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997 (Biblioteca Abat Oliva; 11), p. 333-347.

BONET, Laureano. «Luces de la ciudad. Notas sobre la aparición de la metrópoli capitalista en la narrativa de Narcís Oller». A: Literatura, regionalismo y lucha de clases (Galdós, Pereda, Narcís Oller y Ramón D. Perés) . Barcelona: Universitat de Barcelona, 1983, p.65-115.

CABRÉ, Rosa. «Narcís Oller». A: CASSANY, Enric (director), Panorama crític de la literatura catalana, vol. IV, segle XIX. Barcelona: Vicens Vives, 2009, p. 429-447. (S'hi recullen les aportacions crítiques més significatives produïdes en els últims decennis a més d'alguns articles antics pendents de superació.)

CASSANY, Enric. «Narcís Oller». A: El costumisme en la prosa catalana del segle XIX . Barcelona: Curial, 1992, p. 226-232.

COSTAS JOVÉ, Francesc d'A. El novelista Narciso Oller. Ensayo biográfico .Tarragona, 1946.

COSTAS JOVÉ, Francesc d'A. Narcís Oller i la seva obra . Valls, 1957.

DORCA, Toni. «The town and the City in the Narrative of Narcís Oller». Catalan Review , XV, 2, (2001), p. 61-77.

FERRATER, Gabriel. «Carta a un neòfit castellà, sobre literatura catalana, seguida de cinc anotacions de diari, sobre Oller i Vayreda». A: Sobre literatura . Barcelona: Edicions 62, 1979 (Cara i Creu; 26), p. 127-137

GALLÉN, Enric. «Estudi introductori». A: OLLER, Narcís, Memòries teatrals . Barcelona: La Magrana, 2001, p. 7-50.

GAZIEL (Agustí Calvet). «Una època memorable. Pròleg». A: Memòries literàries. Història dels meus llibre. Barcelona: Aedos, 1962. (També a: OLLER, Narcís, Obres completes . Barcelona: Selecta,1948, p. 657-690).

MARTORI, Joan. «Estudi introductori». A: Pilar Prim . Barcelona: Edicions 62, 2009 (Educaula, Educació; 48)

MASERAS, Alfons. Vida de Narcís Oller [Edició i notes a cura de Montserrat Corretger]. Tarragona: Edicions el Mèdol, 1996.

MONTOLIU, Manuel de. «Estudi crític ». A: OLLER, Narcís, Obres completes . Barcelona: Selecta, 1948, p. 13-33.

MORAGAS i RODES, Vicenç de. Narcís Oller i de Moragas. La seva vida vista per un Contemporani . Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1995.

NUNES, Maria. «El boc emissari. Sobre la funció dels personatges romàntics en la literatura realista d'Oller». A: Miscel·lània Joan Fuster , I. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 285-302.

OLLER i RABASSA, Joan. «Los últimos recuerdos que tengo de mi padre». Destino , (30 de juliol de 1955).

SARDÀ, Joan. Art i veritat. Crítiques de novel·la vuitcentista [Edició a cura d'Antònia Tayadella]. Barcelona: Curial, 1997.

SERRAHIMA, Maurici. «El món de Narcís Oller». A: OLLER, Narcís, Obres completes . Barcelona: Selecta, 1948, p. 1061-1093.

TAYADELLA, Antònia, «Narcís Oller i el naturalisme». A: MOLAS, Joaquim (director), Història de la literatura catalana , VII. Barcelona: Ariel, 1986, p. 605-667.

TAYADELLA, Antònia. «Qüestions de realisme a Catalunya: Narcís Oller i la teoria literària». A: Actes del Setè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 55-68.

TAYADELLA, Antònia. «Narcís Oller, cronista de la burgesia barcelonina». Barcelona. Metròpolis mediterrània [Ajuntament de Barcelona] 20, (1991), p. 71-74.

TRIADÚ, Joan. Narcís Oller. Resum biogràfic . Barcelona: Destino, 1981.

YATES, Alan. Narcís Oller. Tradició i talent individual . Barcelona: Curial, 1998.

YXART, Josep. Novel·listes i narradors [Edició a cura d'Enric Cassany]. Barcelona: Curial, 1991.

Bibliografia recopilada per Joan Martori
Comentaris sobre obres
L'Escanyapobres (1884)
per Joan Martori
Pilar Prim (1906)
per Joan Martori
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: