Facebook Twitter

Traduccions realitzades per Joan Margarit

Del català a l'espanyol:
  • MARTÍ I POL, Miquel. Amada Marta. Traducció de Joan Margarit. Barcelona: Edicions del Mall, 1981.
  • FERRATER, Gabriel. Poema inacabado. Traducció de Joan Margarit i Pere Rovira. Barcelona: Alianza; Proa, 1989. 
De l'anglès a l'espanyol:
  • BISHOP, Elisabeth. Obra poética. Traducció de Joan Margarit i D. Sam Abrams. Tarragona: Igitur, 2008.
  • HARDY, Thomas. Poemas. Traducció de Joan Margarit i D. Sam Abrams. Granada: Comares, 2002.
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Poesia
Amb el suport de: