Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Lluís-Anton Baulenas > Estudis sobre Lluís-Anton Baulenas

Altres obres de Lluís-Anton Baulenas

Assaig

  • BAULENAS, Lluís-Anton. Manual de llengua catalana per a ús i bon aprofitament dels estudiants de COU. Barcelona: Gea, 1984.
  • BAULENAS, Lluís-Anton. l català no morirà. Barcelona: Edicions 62, 2004.

Guions

  • BAULENAS, Lluís-Anton. Anita no perd el tren [llargmetratge amb Ventura Pons]. Barcelona: Films de la Rambla, 2004.
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: