Facebook Twitter

Estudis biogràfics

 • ARIMANY, Miquel, Maragall 1860-1911-1961. Barcelona: Miquel Arimany, 1963
 • BLASCO i BARDAS, Anna Maria Joan Maragall i Josep Pijoan. Edició i estudi de l’epistolari. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992. (Biblioteca Abat Oliba; 117)
 • CASALS, Glòria. Joan Maragall. Deu rutes literàries. Argentona: L'Aixernador, 1995
 • CHABÁS, Juan. Juan Maragall, poeta y ciudadano, Madrid: Espasa-Calpe, 1935
 • COROMINES, Pere. Del meu comerç amb Joan Maragall Barcelona: Publicacions de la Revista, 1935
 • CORREDOR, Josep Maria. Joan Maragall. Barcelona: Aedos, 1960 (publicat en francés en 1951)
 • MARAGALL MIRA, Pere. Itinerari vers l'home interior. Joan Maragall i el Cristianisme. Barcelona: Claret, 2008. (Quaderns de la Fundació Joan Maragall Cristianisme i cultura)
 • MARAGALL i NOBLE, Gabriel. Joan Maragall. Esbós biogràfic. Barcelona: Edicions 62, 1988
 • MARAGALL i NOBLE, Joan Anton. Maragall. Barcelona: Nou Art Thor, 1982. (Gent nostra)
 • MARAGALL i NOBLE, Jordi. “Maragall” dins Els qui passen i els qui han passat, Barcelona: Edicions 62, 1985, 73-102
 • MIRACLE, Josep. Joan Maragall. Poeta, pensador i home de fe. Reus: Fundació Roger de Belfont, 1988.
 • PIJOAN, Josep. El meu Don Joan Maragall, Barcelona: Llibreria Catalònia [1927] (Reeditat a Obra catalana, Barcelona: Selecta, 1963)
 • PLA, Josep. “Joan Maragall. Un assaig” dins Tres Biografies O.C. X. Barcelona: Destino, 1968, 7- 177.
 • SERRAHIMA, Maurici. Vida i obra de Joan Maragall, Barcelona: Laia, 1981 [versió revisada de Joan Maragall Barcelona: Biblioteca Política de Catalunya, 1938. Última edició amb el títol Joan Maragall Barcelona: Edicions 62, 1990]

Estudis i pròlegs publicats en les successives edicions de les obres completes

 • CAPDEVILA, Josep Maria. “La poesia de Joan Maragall” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1202-1213. “Pròleg” a Poesies, Obres Completes, vol. I, Barcelona: Edició del fills, 1929.
 • CARDÓ, Carles. “L'home d'intuicions” dins JM Obres Completes, I, Barcelona: Selecta, 1960, 1169-1174. “Pròleg” a El hecho y el derecho, Obres Completes , vol. XIV , Barcelona: Edició dels fills, 1933
 • CARNER, Josep. “Pròleg” a JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 29-61
 • CARNER, Josep. “Un estil de benedicció” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1251-1253. “Pròleg” a Discursos, pròlegs i al·locucions, Obres Completes , vol. XX, Barcelona: Edició dels fills, 1935.
 • ESPLUGUES, Miquel d'. “El Joan Maragall essencial” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta 1960, 1180-1186. “Prefaci” a Esta es mi fe, Obres completes vol. XV, Barcelona: Edició dels fills, 1933
 • ESTELRICH, Joan. “El nostre gran emotiu” dins JM Obre Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1174 -1179. “Pròleg” a Las fiestas. Obres Completes Vol. XVI, Barcelona: Edició dels fills, 1934.
 • GAZIEL, “Caires de Joan Maragall” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1186-1189. “Pròleg” a El derecho de hablar. Obres Completes, vol. X. Barcelona: Edició dels fills, 1931.
 • LAIN ENTRALGO, Pedro. “Pròleg” a JM Obres Completes II, Barcelona: Selecta, 1961, 13-31.
 • LLEONART, Josep. “L'entusiasme vers l'obra de Goethe” dins JM Obres Completes, I Barcelona: Selecta 1960, 1272-1275. “Pròleg” a Traduccions de Goethe, II, Obres Completes, vol. VIII, Barcelona: Edició dels fills, 1931.
 • MONTOLIU, Manuel de. “L'apòstol del recomençament” dins JM, Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1239-1349. “Introducció” a Elogi de la paraula i altres escrits, Obres Completes, vol. XIX, Barcelona: Edició dels fills, 1935.
 • OLIVER, Miquel dels Sants. “La vindicación y el desquite de Cataluña” dins JM Obres Completes II, Barcelona: Selecta, 1961, 969-979. “Pròleg” a Elogios. Obres completes, vol. III, Barcelona: Edició dels fills, 1935.
 • ORS, Eugeni d'. “Signe de Joan Maragall en la història de la cultura” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1253-1261. “Pròleg” a Epistolari III, Obres Completes vol. XXIII, Barcelona: Edició dels fills, 1936.
 • PONS, Josep Sebastià. “Aspectes de Joan Maragall” dins JM, Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960. “Pròleg”a Notas críticas de literatura catalana. Obres Completes, vol. XVIII, Barcelona: Edició dels fills, 1934.
 • PUJOLS, Francesc. “Pròleg” a Traduccions. JM Obres Completes Vol. XXI Barcelona: Edició dels fills, 1935
 • RAHOLA, Carles. “Un lluminós sembrador d'esperances” dins JM Obres completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1194-1197. “Pròleg” a Epistolari II. Obres Completes, vol. IX, Barcelona: Edició dels fills, 1931.
 • REVENTÓS, Manuel. “Maragall, correu i vehicle” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960. 1276-1282. “Introducció” a Enric d'Ofterdingen. Obres Completes, vol. XI, Barcelona: Selecta, 1960.
 • RUYRA, Joaquim. “Més ànima que cos” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1198-1202. “Pròleg” a Obres Completes. Serie catalana, vol. I, Barcelona: Gustau Gili, 1912.
 • SAGARRA, Josep Maria de. “Maragall, traductor de Goethe” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1267-1271. “Pròleg” a Traduccions de Goethe. Obres Completes, vol. VI, Barcelona: Edició dels fills, 1930.
 • SOLDEVILA, Carles. “L'epistolari de Joan Maragall” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1190- 1194. “Pròleg” a Epistolari I. Obres Completes vol. IV, Barcelona: Edició dels fills, 1930.
 • UNAMUNO, Miguel de, “Entero y verdadero” dins JM, Obres Completes II, Barcelona: Selecta, 1961, 1055-1059. “Pròleg” a Problemes del dia. Obres Completes, vol. XVII, Barcelona: Edició dels fills, 1934.

Obra crítica en català i castellà

 • BENET, Josep, Maragall i la Setmana Tràgica, Barcelona: Edicions 62, 1963 [reedicions 1975, .... ]
 • BOFILL i FERRO, Jaume “Maragall” dins Poetes catalans moderns , Barcelona: Columna, 1986, 43-64
 • CAPDEVILA, Josep Maria, “Maragall. Algunes influències sobre la seva estètica” dins Estudis i lectures, Barcelona: Selecta, 1965, 88 – 106.
 • CARDONA, Osvald, Art poètica de Maragall, Barcelona: Selecta, 1971.
 • FERRATER, Gabriel “El núcleo de Maragall” dins Sobre Literatura, Barcelona, Edicions 62, 1979, 99- 102.
 • FUSTER, Joan, Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1976.
 • JAUMÀ, Josep Mª José Mª Valverde, lector de Maragall . (1 i 2) Quaderns de la Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura, nº 68 i 72. Barcelona: Claret, 2004 i 2005.
 • MANENT, Marià Poesia, llenguatge, forma Barcelona: Edicions 62, 1973.
 • MARAGALL i NOBLE, Jordi, Josep Pijoan i la poesia, discurs d'inauguració del curs acadèmic 1983-1984 de l'Ateneu Barcelonès.
 • MARFANY, Joan Lluís, “Joan Maragall” dins Riquer, Comas, Molas, Història de la literatura catalana, vol. 8, Barcelona: Ariel, 1986, 187-246
 • MARFANY, Joan Lluís, Aspectes del modernisme, Barcelona: Curial, 1975.
 • MARTÍNEZ-GIL, Víctor, El naixement de l'iberisme catalanista, Barcelona: Curial, 1997.
 • PLA i ARXÉ, Ramon, La poètica de Joan Maragall, Quaderns de la Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura, nº 44 Barcelona. Claret, 1999
 • QUINTANA TRIAS, Lluís, La veu misteriosa. La teoria literària de Joan Maragall, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • RAMIREZ i MOLAS, Pere, “Maragall, traductor de Novalis” dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977, 407-429.
 • RIBA, Carles, “Per què he votat Joan Maragall” dins ... Més els poemes, Barcelona: Joaquim Horta, 1957. [Recollit a Obres Completes/2 Crítica, I, Barcelona: Edicions 62, 1985, 44-52.
 • ROMEU i FIGUERAS, Josep, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Barcelona: Laertes-Diputació de Barcelona, 1984.
 • SERRAHIMA, Maurici, “Joan Maragall” dins Dotze mestres, Barcelona: Destino, 1972, 173-200
 • TEIXIDOR, Joan “Joan Maragall” dins Cinc poetes, Barcelona: Destino, 1969, 11-28
 • TERRY, Arthur, La poesia de Joan Maragall, Barcelona: Barcino, 1963
 • TRIAS, Eugenio, El pensament de Joan Maragall, Barcelona: Fundació Banco Urquijo/Edicions 62, 1982.
 • TUR, Jaume, Maragall i Goethe. Les traduccions del “Faust”, Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, 1974.
 • VALENTÍ, Eduard, Els clàssics i la literatura catalana moderna, Barcelona: Curial, 1973.
 • VALENTÍ, Eduard, El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos, Barcelona: Ariel, 1973.
 • VILANOVA, Antoni, “Maragall y Juan Ramón Jiménez” dins Lliçons de literatura comparada catalana i castellana (segles XIX – XX) Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, 49-86.
Bibliografia recopilada per Pere Maragall
Joan Maragall
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Poesia
Amb el suport de: