Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > poetry > Anna Aguilar-Amat > Estudis sobre Anna Aguilar-Amat

Estudis sobre Anna Aguilar-Amat

Aguilar-Amat, Anna. "Auto-poètica."Lectora: revista de dones i textualitat, 2006, núm. 12, p. 0231-232.

Costas, Montserrat. "Ni blanc ni negre, ni tan sols gris." Quadern de les idees, les arts i les lletres, 2011, núm. 180, p. 27.
De la Institució de les Lletres Catalanes
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Poesia
Amb el suport de: