Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Àngel Guimerà > Estudis sobre Àngel Guimerà

Bibliografia d'obres de referència

 • Ramon BACARDIT, “Introducció” a Àngel GUIMERÀ, Terra baixa , Barcelona, Curial, 2001.
 • Josep Maria BENET i JORNET, La malícia del text , Barcelona, Curial, 1992.
 • Xavier FÀBREGAS, Àngel Guimerà, les dimensions d'un mite , Barcelona, Edicions 62, 1971.
 • Xavier FÀBREGAS, Àngel Guimerà i el teatre del seu temps , dins J. MOLAS (dir.), Història de la literatura catalana , vol. 7, Barcelona, Ariel, 1986.
 • Joan MARTORI, La projecció d'Àngel Guimerà a Madrid (1891-1924) , Barcelona, Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
 • Josep MIRACLE, Guimerà , Barcelona, Aedos, 1958.
 • Josep Maria SALA VALLDAURA, Història del teatre a Catalunya , Vic / Lleida, Eumo Editorial / Pagès Editors, 2005.
 • Josep YXART, Àngel Guimerà , a cura de Rosa Cabré i Monné, Barcelona, Edicions 62, 1974.
 • Àngel Guimerà (1845-1924) , Nadala Fundació Carulla-Font, Barcelona, Editorial Barcino, 1974.
 • Guimerà 1845-1995 (guió, iconografia i direcció d'Enric Gallén), editat en commemoració del 150 aniversari del naixement d'Àngel Guimerà, i amb motiu de la posada en escena de La festa del blat , Barcelona, Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, 1995.
 • Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el Teatre català al segle XIX. El Vendrell, 28, 29 i 30 de setembre de 1995 , a cura de Josep M. Domingo / Miquel M. Gibert, Tarragona, Diputació de Tarragona, 2000 (articles d'Enric Gallén, Ramon Bacardit, Jordi Vilaró i altres).
Àngel Guimerà
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: