Facebook Twitter

L’edat d’or

Francesc Parcerisas
Gossos

Mireu-los: són una colla de gossos rònecs

acostumats a envair, a fonyar jardins.

Freds, desvergonyits, res no els detura

-ni aquest grup de poetes que malda, també,

per donar sentit a la vergonya de la vida.

Coixos, orbs, nafrats de paparres,

encara ensumen amb llur fúria esmorteïda

la gossa vella que habita aquest jardí.

I això, que ens importuna, ens els acosta:

animals impúdics, fidels, envilits,

que, com nosaltres, assetgen, furients o defallits,

la quimera de l'amor: un poder suprem

que, anorrean-los, els pugi redimir.

Francesc Parcerisas, Gossos. a: L’edat d’or. Barcelona: Quaderns Crema, 1983
Francesc Parcerisas, 2005
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Poesia
Amb el suport de: