Facebook Twitter

Llibre de la frontera: de Musa Ibn-Al-Tubbi

Jaume Pont
La pena d’una dona

Què ha d’estimar la negra pena d’una dona
constantment desenganyada,

si quan s’asseca el llagrimal,
una lleugera brossa a l’ull
li pesa al cor con una roca.

Jaume Pont, La pena d’una dona. A: Llibre de la frontera: de Musa Ibn-Al-Tubbi. Barcelona: Proa, 2000.
Jaume Pont, 2012. Foto: Maria Fernández
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: