Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Lluís Solà > Seduïts per la claror furiosa

De veu en veu: obra poètica I (1960-1999)

Lluís Solà
Seduïts per la claror furiosa

Seduïts per la claror furiosa
que cenyeix les branques,
encegats, miops,
allargant una mà
frondosa.

Palpant, ensumant,
ressagats, en retard,
atrafegats entre
el matoll d’abans
i el matoll de després,
ajaguts a la falda
de ningú.

Mà intensament allargada,
cap enllà, mà
infantívola, frondosament
estesa, rompuda,
clivellada, esborrada, mà
dispersa que el vent blavós acotxa.

Lluís Solà, Seduïts per la claror furiosa . A: De veu en veu: obra poètica I (1960-1999). Barcelona: Proa, 2001, p. 94.
Lluís Solà, 2012. Foto: Àngels Jordà
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: