Facebook Twitter

L'arbre constant: obra poètica II (1994-2000)

Lluís Solà
Els camins invisibles

XXX

Mira com avança i ondula més enllà d'ella mateixa, sorpresa
de la força desconeguda que l'empeny i la reté, mira com tot
just comença d'enlairar-se, recolzada en el centre més confús
del plany, i ja davalla immediatament de nou, replegada i
temorosa de perdre's a cada enlairament i a cada davallada,
mira, caminant esgarriat, com de dins les cales doloroses de
l'enyor aquesta llengua rossola i vacil·la del que encara no és
per atènyer el mirall inaccessible de l'altra faç, i es concentra,
s'espesseeix, es vincla, es doblega i es desploma als meandres
esbalaïts del seu impuls insensat.

Lluís Solà, Els camins invisibles. A: L'arbre constant: obra poètica II (1994-2000). Barcelona: Proa, 2003.
Lluís Solà, 2012. Foto: Àngels Jordà
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: