Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Carles Riba > Llibres traduïts de Carles Riba

Llibres traduïts de Carles Riba

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Aventuras de Perico Pulgarón [Les Aventures d'En Perot Marrasquí]. Traducció de J. Gay. Il·lustracions de J. Segrelles. Barcelona: Muntañola, [1917 o post.].
Maese Zorro, bandolero [Guillot, bandoler]. Traducció de [?]. Il·lustracions de Juan Llaverías. Barcelona: Muntañola, [1920?].
Seis Juanes [Sis Joans]. Traducció de [?]. Il·lustracions de J. Narro. Barcelona: Juventud, 1951.
Elegías de Bierville [Elegies de Bierville]. Traducció d’Alfonso Costafreda. Madrid: Rialp, 1953. [2a ed. Barcelona: Edicions del Mall, 1985.]
Salvaje corazón [Salvatge cor]. Traducció de Rafael Santos Torroella. Pròleg d'Antonio Tovar. Salamanca: Universidad, 1953. [2a ed. Madrid: Visor; Ministerio de Cultura, 1988.]
Elegías de Bierville [Elegies de Bierville]. Traducció de Ramón Gallart. Madrid: Visor, 1982.
Del juego y del fuego [Del joc i del foc]. Traducció de José Agustín Goytisolo. Pròleg de Jaume Pont. Barcelona: Edicions del Mall, 1987.
Altres llengües europees:
Anglès
Savage Heart [Salvatge cor]. Traducció de Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1993.
Bierville [Elegies de Bierville]. Traducció de Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1995.
Grec
Οι ελεγείες της Μπιερβίλλ [Elegies de Bierville]. Traducció d’ Eusebi Ayensa. i Nikos Pratsinis. Atenes: Edicions Printa, 2019.
Italià
Le Avventure di Maraschino [Les Aventures d'En Perot Marrasquí]. Traducció de [?]. Corriere dei piccoli [MIlà: suplement il·lustrat del Corriere della sera ], del núm. 45 (1927), al núm. 7, (1928).
Elegie di Bierville [Elegies de Bierville]. Traducció de Giuseppe E. Sansone. Torino: Giulio Einaudi, 1977.
Carles Riba per Iu Pasqual, 1930. Col.lecció Riba
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: