Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Vicenç Pagès Jordà > Llibres traduïts de Vicenç Pagès Jordà

Llibres traduïts de Vicenç Pagès Jordà

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
La dicha no es completa [La felicitat no és completa]. Traducció de Vicenç Pagès Jordà. Barcelona: Aleph Editores, 2004.
De Robinson Crusoe a Peter Pan [De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cànon de literatura juvenil]. Traducció de Josep Tobar. Barcelona: Ariel, 2009.
Los jugadores de whist [Els jugadors de whist]. Traducció de Flavia Company. Barcelona: JP Libros, 2010.
Vicenç Pagès Jordà, 2011. Foto: Berta Pagès
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: