Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Jordi Puntí > Llibres traduïts de Jordi Puntí

Llibres traduïts de Jordi Puntí

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Piel de Armadillo [Pell d'armadillo]. Traducció de Jordi Puntí. Barcelona: Salamandra, 2001.
Animales tristes [Animals tristos]. Traducció de Jord Puntí. Barcelona: Salamandra, 2004.
Maletas perdidas [Maletes perdudes]. Traducció de Rita da Costa. Barcelona: Salamandra, 2010.
Altres llengües europees:
Alemany
Erhöhte Temperatur [Animals tristos]. Traducció de Theres Moser. Kiepenheuer & Witsch, 2007.
Anglès
Armadillo skin [Pell d'armadillo]. Traducció de Matthew Tree. Terrassa: Impr. CBS, 1999.
Croat
Tužne životinje [Animals tristos]. Traducció de Dubravka Poljak. Zagreb: Naklada Mlinarec & Plavi, 2008.
Francès
Animals tristos [Animals tristos]. Traducció de Mathilde Bensoussan. Paris: Éditions du Rocher; Le Serpent à Plumes, 2007.
Peau de tatou [Pell d'armadillo]. Traducció de Christian Rapin. París: Éditions du Rocher; Le Serpent â plumes, 2008.
Italià
Animali tristi [Animals tristos]. Traducció de Patrizio Rigobon. Milà: Edizioni-Il Saggiatore, 2006.
Valigie smarrite [Maletes perdudes]. Traducció de Stefania Maria Ciminelli. Milà: Mondadori, 2012.
Neerlandès
Verloren baggage [Maletes perdudes]. Traducció d’ Irene van de Mheen. Amsterdam: Mouria, 2010.
Romanès
Bagaje pierdute [Maletes perdudes]. Traducció d’ Alexandru Călin. Bucarest: Curtea Veche, 2012.
Jordi Puntí. (L’Avenç. Foto:© Stefanie Kremser)
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: