Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Joaquim Amat-Piniella > Llibres traduïts de Joaquim Amat-Piniella

Llibres traduïts de Joaquim Amat-Piniella

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
K. L. Reich. Miles de españoles en los campos de Hitler  [K. L. Reich]. Traducció de Baltasar Porcel. Barcelona: Seix-Barral, 1963.
K. L. Reich [K. L. Reich]. Traducció d’Antonio Padilla. Edició crítica de David Serrano. Barcelona: El Aleph, 2002; 2009 [llibre electrònic].
K. L. Reich [K. L. Reich]. Traducció de Baltasar Porcel. Barcelona: Libros del Asteroide, 2014.
Altres llengües europees:
Alemany
K. L. Reich [K. L. Reich]. Traducció de Kirsten Brandt. Viena: Czernin Verlag, 2016.
Anglès
K. L. Reich [K. L. Reich]. Traducció de Robert Finley i Marta Marín-Dòmine. Waterloo, Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University Press. 2014.
Ramon Oms, estàtua de Joaquim Amat-Piniella, Casino de Manresa, 2013. Foto: Andrea Area
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: