Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > poesia > Francesc Parcerisas > Llibres traduïts de Francesc Parcerisas

Llibres traduïts de Francesc Parcerisas

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
La edad de oro [L’edat d’or]. Traducció de Xulio Ricardo Trigo i Vicente Gallego. València: Consorci d’Editors Valencians, 1989. [Text bilingüe català-espanyol]
Dos suites [ Dues suites]. Traducció d’Enrique Molina. Màlaga: Montes, 1991.
Altres llengües europees:
Anglès
The Golden Age and other poems [L’edat d’or]. Traducció de Sam Abrams. Barcelona: Institut d'Estudis Nord-Americans, 1992. [Text bilingüe català-anglès]
Francès
Feux d'octovre [Focs d’octubre]. Traducció de François-Michel Durazzo. Québec. Éscrits des forges, 2005.
Romanès
71 Poeme [ Poemes (1969-1989)]. Traducció de Jana Balacciu Matei. Bucarest: Meronia, 2015.
Francesc Parcerisas, 2005
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Poesia
Amb el suport de: