Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Llorenç Villalonga > Obres editada de Llorenç Villalonga

Llibres de Llorenç Villalonga

Assaig
Articles polítics: 1924-1936. A cura de Jeroni M. Mas Rigo. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Binissalem: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, 2002.
Epistolaris
Epistolario íntimo de Madame Erard. A cura de Maria del Carme Bosch. Palma de Mallorca: Estudi General Lul·lià, 1997.
Cartes i articles: temps de preguerra: 1914-1936. A cura de Jaume Pomar. Mallorca: Moll, 1998.
333 cartes. A cura de Jaume Pomar. Mallorca: Moll, 2006.
Narrativa breu
El lledoner de la clastra.  Palma de Mallorca: Moll, 1958.
El llumí i altres narracions. Barcelona: Edicions 62, 1968. .
La dama de l'harem.  Palma de Mallorca: Gavilans, 1974.
Narracions 1924-1973. Barcelona: Dopesa, 1974. .
Poesia
Proses rimades. València: Eliseu Climent, 1995. .
Prosa
Mort de dama. Palma: Gràfiques Mallorca, 1931 . [Barcelona: Selecta, 1954 ; Barcelona: Club Editor, 1965 ; Barcelona: Edicions 62, 1981 ; Barcelona: Kapel, 1982 ; Mallorca: Moll, 1987 ; Barcelona: Cercle de Lectors, 1997.]
Madame Dillon. Palma: Imprenta VICH, 1937. [Reelaborada en distintes versions: L'hereva de donya Obdúlia (1964), Les temptacions (1966); L'hereva de dona Obdúlia o les temptacions (1970)]
La novel·la de Palmira. Ciutat de Mallorca: Moll, 1952. [2a ed. 1966; 3a ed. Les ruïnes de Palmira, 1972.]
Bearn o La sala de les nines. Barcelona: Club Editor, 1961. [Primera edició en espanyol 1956.]
L’àngel rebel. Palma de Mallorca: Moll, 1961. [En 1974 publicat amb el títol Flo la Vigne.]
Desenllaç a Montlleó. Barcelona: Club Editor, 1963. [2a ed. Barcelona: Barcanova, 1990. Primera edició en espanyol 1958.]
Falses memòries de Salvador Orlan. Barcelona: Club Editor, 1967.
Les fures. Barcelona: Proa, 1967 . [Barcelona: Pirene, 1994; València: Tàndem, 1994]
La gran batuda. Barcelona: Club Editor, 1968.
La Virreyna. Barcelona: Club Editor, 1969.
La Lulú o la princesa que somreia a totes les conjuntures. Barcelona: Club Editor, 1970. .
El misantrop. Barcelona: Edicions 62, 1972. .
Lulú regina. Barcelona: Club Editor, 1972.
Andrea Víctrix. Barcelona: Destino, 1974.
Un estiu a Mallorca. Barcelona: Club Editor, 1975. [Basada en l'obra teatral Silvia Ocampo (1935, en espanyol)]
La bruixa i l'infant orat. València: Eliseu Climent, 1992. . [A cura de Josep A. Grimalt]
Teatre
Cocktail a un vell palau. Mallorca: Atlante, 1955.
Fedra.  Palma de Mallorca: Moll, 1955. [Obra inicialment escrita en espanyol (1932), versió catalana restaurada per Salvador Espriu.]
Faust-Viatge a París de Minos i Amaranta en 1947. Palma de Mallorca: Moll, 1956.
Aquil·les o l'impossible alta i benemèrita senyora. Palma de Mallorca: Moll, 1964.
Desbarats. Palma de Mallorca: Daedalus, 1965. . [Publicat en 1975 amb el títol La marquesa de Pax i altres disbarats.]
Alta i benemèrita senyora; L'Esfinx. Palma de Mallorca: Hora Nova, 2006.
Obres completes
Obres completes [El mite de Bearn]. Barcelona: Edicions 62, 1966 (Clàssics catalans del segle XX) .
Les novel·les del mite de Bearn.  Barcelona: Edicions 62, 1980 .
Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 1986. 2 vols.
Obres completes. Barcelona: Edicions 62, 3 vols., 1988-1998. . [A cura de Josep A. Grimalt]
Llorenç Villalonga. Retrat de Pere Sureda, 1935. Fundació Casa Museu Villalonga, Binissalem
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: