Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Jordi Puntí > Obres editada de Jordi Puntí

Llibres de Jordi Puntí

Prosa
Pell d'armadillo. Barcelona: Edicions Proa, 1998.
Animals tristos. Barcelona: Empúries, 2002.
Maletes perdudes. Barcelona: Empúries, 2010.
Els castellans. Barcelona: L'Avenç, 2011.
Jordi Puntí. (L’Avenç. Foto:© Stefanie Kremser)
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: