Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Joan Fuster > Obres editada de Joan Fuster

Llibres de Joan Fuster

Assaig
El descrèdit de la realitat. Ciutat de Mallorca, Ed. Moll, 1955.
Les originalitats. Barcelona, Barcino, 1956.
Figures de temps. Barcelona, Selecta, 1957.
Indagacions possibles. Ciutat de Mallorca, Ed. Moll, 1958.
Judicis finals. Ciutat de Mallorca, Ed. Moll, 1960.
Nosaltres els valencians. Barcelona, Edicions 62, 1962.
Qüestió de noms. Barcelona, Aportació Catalana, 1962.
Causarse d'esperar. Barcelona, A. C., 1965.
Diccionari per a ociosos. Barcelona, A. C., 1965.
L'home, mesura de totes les coses. Barcelona, Edicions 62, 1967.
Consells, proverbis i insolències. Barcelona, A. C., 1968.
Examen de consciència. Barcelona, Edicions 62, 1968.
Babels i babilònies. Ciutat de Mallorca, Ed. Moll, 1972.
Contra Unamuno y los demás. Barcelona, Península, 1975.
Ara o mai. València, Eliseu Climent ed., 1981.
Indagacions i propostes. Barcelona, Edicions 62, 1981.
Sagitari. Diputació Provincial, 1984.
Pamflets polítics. Barcelona, Empúries, 1985.
Punts de meditació (Dubtes de la "Transición"). València, Eliseu Climent ed., 1985.
Llegint i escrivint. Artículos periodísticos en LevanteEMV (19521957). Barcelona, Prensa Ibérica, 1995. A cura d'Antoni Furió.
Breviari cívic. Barcelona, Edicions 62, 1996. A cura de Josep Iborra.
Aforismes. Alzira, Bromera, 2000. A cura d'Isidre Crespo.
Correspondència
1993, Epistolari J. FusterV. Riera Llorca. Curial, Barcelona. Volum preparat per J. Ferrer i J. Pujadas.
1997, Correspondència 1 . Carner, Manent, Riba, Pla, Espriu, Villalonga. Tres i Quatre, València. Volum preparat per F. Pérez Moragón.
1998, Correspondència 2 . Agustí Bartra i altres noms de l'exili americà. Tres i Quatre, València. Volum preparat per S. Cortés.
1999, Correspondència 3 . Ernest Martínez Ferrando. Tres i Quatre, València. Volum preparat per V. Alonso.
2000, Correspondència 4 . Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Germà Colom. Tres i Quatre, València. Volum preparat per A. Ferrando.
2002a, Correspondència 5 . Francesc de Borja i Aina Moll, Joan Coromines, Josep Maria Llompart. Tres i Quatre, València. Volum preparat per J. Ferrer, J. Pujadas i J. Ferrer.
2002b, Epistolari J. CorominesJ.Fuster. Curial, Barcelona. Volum preparat per J. Ferrer, J. Ferrer i J. Pujadas.
2003, Correspondència 6 . Vicent Ventura. Josep Garcia Richart . Tres i Quatre, València. Volum preparat per A. Beltran.
2004, Correspondència 7 . Joaquim Maluquer, 1a part. Tres i Quatre, València. Volum preparat per X. Ferré.
2005, Correspondència 8 . Joaquim Maluquer, 2a part. Tres i Quatre, València. Volum preparat per X. Ferré.
2006, Correspondència 9 . Xavier Casp, Miquel Adlert, Santiago Bru i Vidal, 1a part. Tres i Quatre, València. Volum preparat per J. Ballester.
2007, Correspondència 10 . Xavier Casp, Miquel Adlert, Santiago Bru i Vidal, 2a part. Tres i Quatre, València. Volum preparat per J. Ballester.
Estudis d'història cultural i literària
Antología del surrealismo español. (en col·laboració amb José Albi). Alacant, Editorial Verbo, 1952.
La poesia catalana fins a la Renaixença. Mèxic, Edicions Catalanes de Mèxic, 1954.
Pàgines escollides de sant Vicent Ferrer. Barcelona, Barcino, 1955.
Antologia de la poesia valenciana. Barcelona, Selecta, 1956.
La poesia catalana. I i II. Ciutat de Mallorca, Ed. Moll, 1956. 2 vols.
El món literari de sor Isabel de Villena. València, Lo Rat Penat, 1957.
Ausiàs March. Antologia poètica. Barcelona, Selecta, 1959.
Joan Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler. Barcelona, Aedos, 1961.
El País Valenciano. Barcelona, Destino, 1962.
Poetes, moriscos i capellans. València, L'Estel, 1962.
Alicante y la Costa Blanca. Barcelona, Planeta, 1965.
Combustible per a falles. València, Garbí, 1967.
Heretgies, revoltes i sermons. Barcelona, Selecta, 1968.
Literatura catalana contemporània. Barcelona, Curial, 1972.
La Decadència al País Valencià. Barcelona, Curial, 1976.
Contra el noucentisme. Barcelona, Crítica, 1977.
Llibres i problemes del Renaixement. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989.
L'aventura del llibre català. Barcelona, Editorial Empúries, 1992.
Poesia
Sobre Narcís. València, Editorial Torre, 1948.
3 poemes. Alacant, Ediciones Verbo, 1949.
Ales o mans. València, Editorial Torre, 1949.
Va morir tan bella. València, 1951.
Terra en la boca. Barcelona, Barcino, 1953.
Escrit per al silenci. València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1954.
Set llibres de versos. València, Eliseu Climent ed., 1987.
Obra pia. A la Ribera del Xúquer, Bromera, 1989 [1993].
Tries i antologies
Literatura d'idees. Barcelona, Bruño. Introducció, notes i activitats d'Antoni Riera.
Ser Joan Fuster. Antologia de textos. Alzira, Bromera, 1991. A cura de J. A. Fluixà i A. Martínez.
Textos d'exili. València, Generalitat Valenciana Comissió per al V Centenari del descobriment d'Amèrica, novembre 1991. Edició, estudi introductori i selecció de Santi Cor­tés. Pròleg d'Alfons Cucó.
Estudis d'història cultural: Antologia de textos/Joan Fus­ter. Castelló. Universitat Jaume I, 1992. Pròleg i selecció de Francesc Pérez i Moragon.
Antologia poètica. Barcelona, Edicions Proa, 1993. Tria i introducció de Josep Ballester.
Contra el nacionalisme espanyol. Barcelona, Curial, 1994. A cura de Jaume Pérez Muntaner.
Indagacions i astúcies. Antologia de textos assagístics. Barcelona, Ed. 62, 1995. A cura de Josep Ballester.
Misògins i enamorats. Alzira, Bromera, 1995. Introducció i notes d'Albert Hauf.
Papers d'exili. Assaigs, polèmiques i recensions (19501967). Barcelona, Curial, 1995 A cura de Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès.
Raons i paraules. Barcelona, Hermes, 1999. A cura d'Isidre Crespo.
Obres completes
Obres completes I. Llengua, literatura, història. Barcelona, Edicions 62, 1968.
Obres completes II. Diari, 19521960. Barcelona, Edicions 62, 1969.
Obres completes III. Viatge pel País Valencià. Barcelona, Edicions 62, 1971.
Obres completes IV. Assaigs. Barcelona, Edicions 62, 1975.
Obres completes V. Literatura i llegenda. Barcelona, Edicions 62, 1977.
bres completes VI. Assaigs, 2. Barcelona, Edicions 62, 1991.
Obres completes, VII. Llengua, literatura, història, 2. Bar­celona, Edicions 62, 1994.
Obra completa de Joan Fuster , Primer volum, Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos. Edició, preliminars i apèndixs d'A. Furió i J. Palàcios. Barcelona, Edicions 62, 2002.
Bibliografia recopilada per Josep Ballester
Joan Fuster, després de l’atemptat de 1981, Arxiu “El Temps”
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: