Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Jesús Moncada > Obres editada de Jesús Moncada

Llibres de Jesús Moncada

Narrativa
Històries de la mà esquerra. Barcelona: Gràfiques Diamant, 1973.
Històries de la mà esquerra i altres narracions. Barcelona: La Magrana, 1981.
El Cafè de la Granota.  Barcelona: La Magrana, 1985.
Camí de sirga. Barcelona: La Magrana, 1988.
La galeria de les estàtues. Barcelona: La Magrana, 1992.
Estremida memòria. Barcelona: La Magrana, 1997.
Calaveres atònites. Barcelona: La Magrana, 1999.
Contes. Barcelona: La Magrana, 2001.
Cabòries estivals i altres proses volanderes. Calaceit; Fraga: Quaderns de les Cadolles, 2003.
Jesús Moncada
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: