Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Narcís Comadira > Ressenyes sobre Narcís Comadira

Nota biogràfica sobre Narcís Comadira

Visat núm. 10
(octubre 2010)
per Glòria Oller
Narcís Comadira va néixer a Girona el 22 de gener de 1942. Va estudiar filologia romànica a la Universitat de Barcelona, on es llicencia en història de l’art. Durant els anys acadèmics 1971-1973 va ser lector en el Departament d’Espanyol del Queen Mary College de la Universitat de Londres.

Pintor i poeta des de molt jove, la seva activitat en tots dos camps es manté excepcionalment paral·lela, sense que cap dels dos predomini ni en intensitat ni en qualitat sobre l’altre.

Des del 1970 ha publicat diversos llibres de poesia, incorporats després en recopilacions, com ara: La llibertat i el terror: Poesia 1970-1980 (1981), Enigma (1981), En quarantena (1990), Usdefruit (1995), L’art de la fuga (2000) i Formes de l’ombra (2002). També ha publicat obres en prosa: Girona, matèria i memòria (1989), un retrat de la seva ciutat natal; Fórmules magistrals (1997), un assaig gastronomicocultural; Sense escut (1998) i Camins d’Itàlia (2005). Com a dramaturg ha escrit i estrenat quatre obres de teatre: Neva (1992), La vida perdurable (1992), L’hora dels adéus (1995) i El dia dels morts: Un oratori per a Josep Pla (1997).

De la seva capacitat extraordinària com a traductor, cal remarcar una antologia de poetes italians (1985), una col·lecció d’antics himnes cristians compostos originalment en llatí (Himnes cristians llatins antics, 1998), una antologia de poemes de W. H. Auden (Digue’m la veritat sobre l’amor, 1997), els Canti de Giacomo Leopardi (Cants, 2004) i obres de G. Bassani, E. de Filippo, E. Montale i P. P. Passolini. Pel que fa al teatre, ha fet la versió catalana de The Rocky Horror Show, el Bernstein-Sondheim-Wilbur musical Candide i I giganti della montagna, de Luigi Pirandello. D’altra banda, la seva obra ha estat traduïda a diverses llengües com ara el francès, l’anglès, l’alemany, el gallec i l’espanyol.

Barcelona, març 2006
Narcís Comadira
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: