Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Sergi Belbel > Traduccions de Sergi Belbel en antologies i revistes

Traduccions de Sergi Belbel en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
"En compañía de abismo" a Traducció de Sergi Belbel. Primer Acto. [Madrid], núm. 233 (1990). Disponible a la pàgina web de Catalandrama.
Altres llengües europees:
Alemany:
"Ein Augenblick vor dem Sterben" a [Morir]. Traducció de Klaus Laabs. Theater Heute. [Berlín], núm. 8-9 (1998). Disponible a la pàgina web de Catalandrama.
Anglès:
"Deep down" a [En companyia d’abisme]. Traducció de John London. Modern international drama. [Londres], 26, núm. 2 (1993). .
"Strangers" a [Forasters]. Traducció de Sharon Feldman. A: Barcelona plays: a collection of new plays by Catalan playwrights. Nova York: Martin E. Segal Theatre Center Publications, 2008. Disponible a la pàgina web de Catalandrama.
Bibliografia recopilada per Maria Bosom
Extracts
In Tuscany
Català | Deutsch | Español | Français | Italiano
Caresses
Català | Deutsch | Español | Français | Polski | Portugês
Després de la pluja
Català | Deutsch | Español | Italiano
Strangers
Català | Deutsch | Español | Română
Blood
Català | Deutsch | Elinikà | Español | Italiano
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: