Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Joan Navarro > Links to Joan Navarro

Links to Joan Navarro

Alguns enllaços sobre Joan Navarro:

  • sèrieAlfa.art i literatura
    Des de 1999, Joan Navarro té cura de la revista virtual sèrieAlfa.art i literatura , de periodicitat trimestral, dedicada a l’edició de poètiques d’arreu del món traduïdes al català i a d’altres llengües.

  • Joan Navarro a Escriptors.cat
    Presentació completa de l'autor.

  • "Verso con verso"
    Lectura de poemes en català i castellà gravada el 2011 a València per a la revista mexicana La Otra. Poemes en català: Virginia Stephen; Out of Time; "Aquesta quietud després del vendaval..."; "La peresa de l’ull..."; "Estés damunt les pedres..."; "A punta seca graves l’incendi..."; "Abans que l’insecte baixe al món..."; "Han trencat el pa de terra..."; "Aquell fred, aquell imperceptible..." ; "Pedregar despentinat...". Poemes en espanyol: "Bóveda de noche: El cebú recolecta sombras..." ("Volta de nit: El zebú recol·lecta ombres...") ; "Has escrito tu nombre..." ("Has escrit el teu nom..."); "Se estrechaba el tiempo y se ensanchaba..." ("S’estrenyia el temps i s’eixamplava..."); "Paredes de piedra seca..." ("Parets de pedra seca..."); "Elevarse ciello arriba desde la ocre arena..." ("Encelarse des de l’ocre arena...); "Bajo las hojas, los caminos ocultos..." ("Sota les fulles, els camins ocults...")Joan Navarro, 2008. Foto: Markus Gudel
Comments on books
A deslloc (2010)
by Jordi Marrugat
Grafies· Incisions (2010)
by Miquel Martínez
Magrana (2004)
by Anna Montero
Extracts
Atlas
Català | Español
El bes del bes
Català | Deutsch | Español | Français
Writings·Incisions
Català | Español | Français | Português
La paraula no és l’ésser
Català | Français | Português
Lluna de terra
Català | Italiano
Moira
Basc | Català | Español | Français
Reviews
Bibliography
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: