Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Josep Pla > Secondary literature about Josep Pla

Bibliografia sobre Josep Pla en català

  • Badosa, Cristina. Josep Pla. El difícil equilibri entre literatura i política 1927-1939. Barcelona: Curial, 1994.
  • Badosa, Cristina. Josep Pla. Biografia del solitari. Barcelona: Ed. 62, 1996.
  • Bonada, Lluís. L'obra de Josep Pla. Barcelona: Teide, 1991.
  • Bonada, Lluís. Josep Pla. Barcelona: Empúries, 1991.
  • Castellet, Josep M. Josep Pla o la raó narrativa. Barcelona: Destino, 1978.
  • Gustà, Marina. "Josep Pla" dins Riquer/Comas/Molas, Història de la literatura catalana, vol. 10. Barcelona: Ariel, 1987, p. 129-189.

Bibliografia recopilada per Jesús Revelles

Totes les referències bibliogràfiques d'aquesta pàgina són extretes de:

  • Centenari Josep Pla: (1897-1997). Coordinació: Iolanda Pelegrí. Autors: Marina Gustà i Cristina Badosa. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1997.
  • Fundació Josep Pla.
Josep Pla
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: