Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > classics-medievals > Joanot Martorell > Secondary literature about Joanot Martorell

Articles relacionats amb la traducció del Tirant

 • DE NIJS, Bob. «Experiència de traductor». Serra d’Or, núm. 346 (1988), p. 16-19.
 • DE NIJS, Bob. «L’aventura neerlandesa del Tirant». Saó, núm. 115 (1989): Homenatge al ’Tirant’, p. 30-32.
 • ARANDA, Joaquim. «El club de los ocho traductores». El Observador (20 novembre 1990).
 • ABRAMS, Sam. «La corrupción de un clásico en nombre de la comprensión». El Observador (20 novembre 1990).
 • DE NIJS, Bob. «David Rosenthal y la traducción del Tirant». El Observador (11 desembre 1990).
 • Tirant lo Blanch. Portada de la traducció espanyola. Valladolid, 1511
  Search for authors
  A-B-C-D - E-F-G - H - I
  J - K - L - M - N - O - P - Q - R
  S-T-U-V-W-X-Y-Z
  Translations of catalan literature
  Here you can find more websites about catalan literature:
  Mediaeval classics
  With the support of: