Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Joan Fuster > Secondary literature about Joan Fuster

Volums d’homenatge i miscel·lània

Joan Fuster en els seus millors escrits.Barcelona: Miquel Arimany, 1982.

Homenatge a Joan Fuster. Girona: Col·legi Universitari de Girona, 1984.

Homenatge dels escriptors suecans a Joan Fuster. Sueca: I. Palàcios, 1984.

"Joan Fuster i la tradició catalana moderna". Homenatge a Joan Fuster. Girona: Col·legi Universitari de Girona, 1984, pp. 57-69.

"La literatura d'idees". Història de la literatura catalana, vol. X. Barcelona: Ariel, 1985, pp. 268-274.

Solc de les hores. Retrats d'Escriptors i de polítics. Barcelona: Destino, 1988.

Joan Fuster: una aventura lírica. València: Tres i Quatre, 1990.

"Fuster, l'home polític". Homenatge a Joan Fuster. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1992, pp. 7-24.

"Joan Fuster i l'aventura literària de Verbo". Miscel·lània Joan Fuster, vol. V. Barcelona: PAM, 1992, pp. 259-281.

"De la lírica a l'assaig. Notes sobre la biografia literària de Joan Fuster". Joan Fuster, entre nosaltres. València: Generalitat Valenciana, 1993, pp. 19-29.

"Fuster, entrevist". Joan Fuster: dies i treballs. València: Generalitat Valenciana, 1993, pp. 37-56.

Homenatge Universitari a Joan Fuster. València: Servei de Publicacions Universitat de València, 1993.

Joan Fuster: dies i treballs. València: Generalitat Valenciana, 1993.

Joan Fuster entre nosaltres. València: Generalitat Valenciana, 1993.

"Joan Fuster, escriptor d'idees". Homenatge a Joan Fuster. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, pp. 51-58.

"Obres de Joan Fuster". Joan Fuster entre nosaltres. València: Generalitat Valenciana, 1993, pp. 311-318.

"Una obsessió civil". Joan Fuster: dies i treballs. València: Generalitat Valenciana, 1993, pp. 141-152.

Àlbum Fuster. València: IVEI, 1994.

Homenatge a Joan Fuster. València: Consell Valencià de Cultura, 1994.

Joan Fuster, el contemporani capital. Alzira: Germania, 1994.

"Joan Fuster, historiador de la literatura catalana contemporània". Homenatge a Joan Fuster. València: Consell Valencià de Cultura, 1994, pp. 335-364.

"La nació de Joan Fuster". Hèrcules i l'antropòleg. València: Tres i Quatre, 1994, pp. 159-168.

"L'escriptura aforística". Homenatge a Joan Fuster. València: Generalitat Valenciana, 1994, pp. 43-45.

"Quaestiones et disputationes. Notes de lectura a propòsit d'un estil eficaç". Homenatge a Joan Fuster. València: Generalitat Valenciana, 1994, pp. 81-97.

Butlletí de l'Associació Joan Fuster, vol. I, II, III. València: 1994-1996.

Rellegir Fuster. Alzira: Bromera, 1995.

De Fuster a Pla, amb camí de tornada. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2002.

"Nosaltres els valencians". Antoni Simón i Tarrés, Diccionari d'historiografia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003, pp. 857-859.

"La llengua, ara? mai?". A propòsit de Joan Fuster. València: Quaderns d'Orientació Valencianista, 2004, pp. 63-81.

 

Dossiers en les revistes

 

"Joan Fuster: ¿un Diderot de pueblo? 2. El hombre intelectual, medida de todas las cosas". Destino, n. 1816 (22 juliol 1972), pp. 22-23. Després reproduït a Retrats paral·lels, n. 3. Barcelona: PAM, 1978, pp. 147-155.

"Aquel ‘Diccionari’ de 1964". La Vanguardia (18 gener 1979), p. 38.

"Dossier J. Fuster". Túria, n. 1265 (1988), pp. 1-32.

"Dossier J. Fuster". Canelobre, n. 22 (1991), pp. 61-99.

"Dossier J. Fuster". Postdata, n. 1, Levante (26 febrer 1992).

"Joan Fuster, irrepetible". El País (25 juny 1992).

"Joan Fuster, mestratge perdurable". Serra d'Or, n. 395 (1992), pp. 9-25.

"Joan Fuster: pràctica i teoria de l'assaig". Cultura, n. 38 (1992), pp. 20-22.

"Joan Fuster". Revista de Catalunya, n. 65 (1992), pp. 3-5.

"Desfascinar i altres aspectes de la prosa aforística de Joan Fuster". Revista de Catalunya, n. 76 (1993), pp. 132-142.

"Diari (1952-1960): un quadern o un dipòsit fonamental d'apunts literaris". Revista de Catalunya, n. 79 (1993), pp. 111-123.

"Fuster oral". Serra d'Or, n. 401 (1993), p. 19.

"Presència de Joan Fuster". Serra d'Or, n. 436 (1996), pp. 25-30.

"Dossier Joan Fuster". Lletra de canvi, n. 42 (1997), pp. 6-27.

"Dossier Joan Fuster i Josep Pla". Postdata, n. 174, Levante (14 març 1997).

Joan Fuster / Josep Pla (Fascicles). El Temps. València, 1998.

"Dossier Joan Fuster (1922-1992)". L'Espill, n. 10 (2002).

"Dossier Joan Fuster. Afers, n. 42/43 (2002), pp. 265-520.

"Alguns moments de la vida de Joan Fuster". Afers, n. 42/43 (2002), pp. 276-317.

"Joan Fuster, deu anys després". Serra d'Or, n. 523/524 (2003), pp. 17-34.


 

Introduccions en obra pròpia

 

"Introducció". J. Fuster, Sagitari. Alzira: Bromera, 1993, pp. 9-30.

"Introducció". J. Fuster, Contra el nacionalisme espanyol. Barcelona: Curial, 1994, pp. 5-19.

"Estudi introductori" a Joan Fuster. Indagacions i astúcies. Antologia de textos assagístics. Barcelona: Edicions 62, 1995, pp. 7-61.

"Pròleg". J. Fuster, Breviari cívic. Barcelona: Edicions 62, 1996, pp. 7-13.

"Introducció". J. Fuster, Les originalitats. Alzira: Bromera, 1999, pp. 9-39.

Bibliografia recopilada per Josep Ballester
Joan Fuster, després de l’atemptat de 1981, Arxiu “El Temps”
Comments on books
Diari (1952-1960)
by Josep Ballester
Extracts
Dictionary for the idle
Català | Español | Italiano
El descrèdit de la realitat
Català | Español
Nosaltres, els valencians
Català | Español
Poetes, moriscos i capellans
Català | Español
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: