Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Víctor Català > Secondary literature about Víctor Català

Estudis sobre l'autora

 • Actes de les primeres jornades d'estudi sobre la vida i l'obra de Caterina Albert i Paradís «Víctor Català» . Edició a cura d'Enric Prat i Pep Vila. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 • II Jornades d'estudi “Vida i l'obra de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català), 1869-1966» . Edició a cura d'Enric Prat i Pep Vila. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.
 • Actes de les Terceres Jornades d'Estudi sobre la vida i l'obra de Caterina Albert i Paradís «Víctor Català» (en ocasió del centenari de Solitud 1905-2005) . Edició a cura d'Enric Prat i Pep Vila. Girona: CCG Edicions, 2007.
 • Caterina Albert. Cent anys de la publicació de Solitud . Coord. per Marta Pessarrodona. Barcelona: Residència d'Investigadors-CSIC-Generalitat de Catalunya, 2007.
 • Helena Alvarado, «Solitud» de Víctor Català . Barcelona: Empúries, 1997.
 • Francesca Bartrina, Caterina Albert/Víctor Català. La voluptuositat de l'escriptura . Vic: Eumo, 2001.
 • Gregory Bloomquist, «Notes per a una lectura de Solitud » , Els Marges , núm. 3 (gener 1975), p. 104-107.
 • Jordi Castellanos, « Solitud , novel·la modernista», Els Marges , núm. 25 (1982), p. 45-70.
 • Jordi Castellanos, «Víctor Català, escriptora», dins Literatura, vides, ciutats . Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 51-110.
 • Jordi Castellanos, «La identitat qüestionada. Un film (3000 metres) , de Víctor Català», Els Marges , núm. 82 (primavera 2007), p. 57-75.
 • Isidor Cònsul: «Estudi introductori», dins Víctor Català: Solitud . Barcelona: La Magrana, 1996, p. 5-46.
 • Gabriella Gavagnin, «Lettura di Solitud » , AISC (Nàpols), 1987.
 • Josep Miracle, Caterina Albert i Víctor Català . Barcelona: Dopesa, 1978.
 • Núria Nardi, «Pròleg», dins Víctor Català: Contes diversos . Barcelona: Laia, 1981, p. 7-21.
 • Núria Nardi, «Introducció», dins Víctor Català: Solitud . Barcelona: Edicions 62, 1990, p. 5-26.
 • Núria Nardi, «Introducció, Apèndix i Cronologia», dins Víctor Català: Drames rurals . Barcelona: Barcanova, 1992, p. 9-28, 253-303.
 • Joan Oller i Rabassa, Biografia de Víctor Català . Barcelona: Rafael Dalmau, 1967.
 • Joan M. Ribera i Llopis, Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i de la seva obra . Girona, CCG Edicions, 2007.
 • Maurici Serrahima, «Víctor Català», dins Dotze mestres . Barcelona: Destino, 1972, p. 227-250.

Entrevistes

 • Baltasar Porcel, «Víctor Català, a contrallum«, dins Grans catalans d'ara . Barcelona: Destino, 1972, p. 15-24.
 • Tomàs Garcés, «Conversa amb Víctor Català», Revista de Catalunya (Barcelona), III, vol. V, núm. 26 (agost 1926), ps. 126-134. També dins Tomàs Garcés, Cinc converses. Barcelona, Columna, 1985, p. 27-41.
Bibliografia recopilada per Jordi Castellanos
Víctor Català
Comments on books
Solitud (1905)
by Jordi Castellanos
Extracts
Agonia
Català | Español
Contraclaror
Català | Español
El calvari d’en «Mitus»
Català | Español
Solitud
Català | Deutsch | Español | Esperanto | Romanès
Reviews
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: