Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Vicent Andrés Estellés > Secondary literature about Vicent Andrés Estellés

Principals referències bibliogràfiques de la crítica estellesiana

  • Calvo, Amador. "Le référentiel et l’intertextualité dans l’oeuvre poétique de Vicent Andrés Estellés". París: Universitat París 8, 2007. Tesi doctoral.
  • Carbó, Ferran. Com un vers mai no escrit. La poesia de Vicent Andrés Estellés en els anys cinquanta. València; Barcelona: IIFV; PAM, 2009.
  • Carbó, Ferran; Balaguer, Enric; Meseguer, Lluís (eds.). Vicent Andrés Estellés. Alacant: IIFV, 2004.
  • Ferrando, Ferran. Die «Horacianes» von Vicent Andrés Estellés. Literatur und Politik im València der 60er Jahre. Frankfurt: Veuvert Verlag, 1999.
  • Keown, Dominic. Polifonia de la subversió. La veu col·lectiva de Vicent Andrés Estellés. València: Tàndem, 2000.
  • Pérez Montaner, Jaume. El Mural com a fons: la poesia de Vicent Andrés Estellés. Catarroja (València): Perifèric Edicions, 2009.
  • Pérez Montaner, Jaume; Salvador, Vicent. Una aproximació a Vicent Andrés Estellés. València: Tres i Quatre, 1981.
  • Roda, Lluís (ed.) Reduccions. Revista de poesia. Monogràfic sobre Vicent Andrés Estellés, 2011.
  • Salvador, Vicent; Piquer, Adolf; Pérez Grau, Daniel (eds.). Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant: IIFV, 2010
  • Salvador, Vicent; Pérez Saldanya, Manuel (eds.). L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil. València: AVL, 2013
Bibliografia recopilada per Vicent Salvador
Vicent Andrés Estellés, Arxiu “Serra d’Or”
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: