Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Joan Fuster > Secondary literature about Joan Fuster

Selecció bibliogràfica sobre Joan Fuster

ALBEROLA, Miquel; MARTÍ, Vicent. Fuster Sabàtic. Altea: Aigua de Mar, 1994.

ANGLADA, Maria Àngels. "Notes sobre la poesia de Joan Fuster". Joan Fuster en els seus millors escrits. Barcelona: Miquel Arimany, 1982, pp. 17-27.

ARCHILES, Ferran. "Una posteritat de paper. Una dècada d'edicions i estudis fusterians". Afers, n. 42/43 (2002), pp. 394334.

ARTÍS GENER, Avel·lí. "En Joan Fuster crea un altre símbol". Noticiari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, n. 17/18 (1993), p. 1.

BADIA, Lola. "Intèrpret d'Ausiàs March". Canelobre, n. 22 (1991), pp. 81-91.

BALAGUER, Enric. "La doctrina d'un escèptic. Aproximació als aforismes de Joan Fuster". Revista de Catalunya, n.74 (1993), pp. 111-122.

BALLESTER, Josep. "Joan Fuster, l'homenot de Sueca". Catalònia. Culture, n. 15 (1989), pp. 6-8.

BALLESTER, Josep; FURIÓ, Antonio. Joan Fuster (1922-1992). 10 anys després. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2002.

BELTRAN, Adolf. "El periodisme, un mitjà per a la reflexió". Joan Fuster: dies i treballs. València: Generalitat Valenciana, 1993, pp. 95-106.

BLASCO, Josep Lluís. Joan Fuster: converses filosòfiques. València: Tres i Quatre, 2002.

BONADA, Lluís. "Josep Pla i Joan Fuster, dos camins paral·lels". Joan Fuster / Josep Pla. Fascicle 30, El Temps. València, 1998, pp. 465-466.

BORJA, Joan. Els aforismes de Joan Fuster. Viatge cap a un univers literari. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil-Albert,1996.

CAHNER, Max. "Als vinticinc anys". El Temps, n. 154 (1987), p. 33.

CAHNER, Max. "Com arribà J. Fuster a plantejar-se la qüestió nacional". Serra d'Or, n. 401 (1993), pp.16-19.

CORTÉS, Santiago. "Estudi introductori". Joan Fuster, Textos d'exili. València: Generalitat Valenciana, 1991, pp. 19-42.

CRESPO, Isabel. "Introducció". J.Fuster, Aforismes. Alzira: Bromera, 2000, pp. 9-40.

CALAFORRA, Guillem. Diàlectica de la ironia. La crisi de la modernitat en l'assaig de Joan Fuster. València: PUV, 2006.

DEVÍS, A.M. "Joan Fuster i els llindars del text literari". El llindar literari. València: Tres i Quatre, 2001, pp. 77-164.

DOLÇ, Miguel. "Inconfortable actitud de Joan Fuster". La Vanguardia (3 novembre 1970).

DOLÇ, Miguel. "Tras las huellas de la historia integral". La Vanguardia (10 agost 1972), p. 42.

FAULÍ, Josep. "Fuster, un clàssic d'avui". TeleEstel (5 abril 1968).

FERRÉ, Xavier. "Lectures de Nosaltres els valencians ". Afers, n. 42-43 (2002), pp. 434-457.

FLUIXÀ, Josep Antoni. "Introducció". Ser Joan Fuster. Antologia de textos fusterians. Alzira: Bromera, 1991, pp. 9-23.

FRANCO, Josep. "Introducció". J. Fuster, L'albufera de València. Alzira: Bromera, 1993, pp. 9-25.

FURIÓ, Antoni. "Introducció". J. Fuster, Combustible per a falles. Alzira: Bromera, 1992, pp. 5-19.

FURIÓ, Antoni. "Notes sobre la correspondència de Joan Fuster". Afers, n. 42/43 (2002), pp. 277-392.

GARCIA GRAU, Manel. "Rabelais, Montaigne, Voltaire i Camus a través de l'obra assagística de Joan Fuster". Les suspicàcies metòdiques. Barcelona: PAM, 2002, pp. 109-129.

GUIA, Josep. "Joan Fuster i la catalanitat dels valencians". Revista de Catalunya, n. 76 (1993), pp. 45-60.

IBORRA, Josep. Fuster portàtil. València: Tres i Quatre, 1982.

KEOWN, Dominic. "La projecció internacional de Joan Fuster". Lletra de canvi, n. 42 (1997), pp. 17-20.

LLANAS, Manuel; Pinyol, Ramon. "La crítica i l'assaig". AADD, Història de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62 / Orbis, 1984, pp. 113-115.

LLUCH, Ernest. "Vosaltres, els valencians". El País (25 juny 1992), p. 4.

Luna, Xavier. "L'estat de la qüestió fusteriana". Llengua & Literatura, n. 7 (1996), pp. 434-457.

MALUQUER, Joaquim. "Joan Fuster a Barcelona". Serra d'Or, n. 395 (1992), pp. 12-13.

MANENT, Albert. "Del Descrédito de la realidad a Eugeni D'Ors". La Vanguardia (18 desembre 1975).

MARCO, Josep. "El Diari de Joan Fuster". Destino (11 octubre 1969).

MARFANY, Joan Lluís."Literatura Catalana Contemporània". Bulletin of Hispanics Studies (octubre 1975), pp. 426-428.

MARTÍ, Antoni. Obagues de l'escriptura. Llegir i escriure segons Joan Fuster. Barcelona: Agrupació per al foment de la cultura catalana, 1996.

MARZÀ, Domènec. "Introducció" i "Apèndix" a J. Fuster, Contra el nacionalisme i altres textos. Barcelona: Barcanova, 1990, pp. 922 i 139-167 respectivament.

MESSEGUER, L. B. "El viatge de Joan Fuster" i "Les idees literàries d'una assagista". Literatura oberta. Barcelona: PAM, 1997, pp. 197-264.

MIRA, Joan Francesc. "Joan Fuster, polític". Joan Fuster en els seus millors escrits. Barcelona: Miquel Arimany, 1982, pp. 79-88.

MOLAS, Joaquim. "Pròleg" a J.F., L'home mesura de totes les coses. Barcelona: Edicions 62, 1967, pp. 5-14. Publicat posteriorment sota el títol "L'humanisme moral de Joan Fuster" a Lectures crítiques. Barcelona: Edicions 62, 1975, pp. 191-200.

MOLLÀ, Toni. Joan Fuster, converses inacabades. València: Tàndem, 1992.

MUÑOZ, Manuel. "Joan Fuster, un viejo liberal". El País Semanal (17 setembre 1982).

MUÑOZ PUJOL, Josep Maria. El falcó de Sueca. Barcelona: Proa, 2002.

PÉREZ MONTANER, Jaume. "Diccionari per a ociosos de J. Fuster" dins Lectures de COU (a cura de J. Ballester i J. Barberà). Alzira: Bromera, 1989, pp. 157-172.

PÉREZ MORAGÓN, Francesc. Joan Fuster: notes per a una semblança. València: Universitat de València, 1992.

PIERA, Josep. "Fadrí i del carrer Sant Josep". Postdata, n. 1, Levante (26 febrer 1992), p. 4.

PITARCH, Vicent. "Ens queda la lliçó". Levante (23 juny 1992).

PLA, Josep. "Joan Fuster" dins Homenots (novena sèrie). Barcelona: Destino, 1962, pp. 49-86.

PORCEL, Baltasar. "Joan Fuster, indagador". Serra d'Or (desembre 1965), pp. 99-104. [En versió castellana a Los catalanes de hoy. Barcelona: Seix Barral, 1971, pp. 391-404].

RIERA, Antoni. La raó moral de Joan Fuster. Barcelona: Curial, 1993.

ROIG, Montserrat. "Joan Fuster: ¿un Diderot de pueblo? 1. La medida del hombre". Destino, n. 1.815 (15 juliol 1972), pp. 22-23.

SALVADOR, Vicent. Fuster o l'estratègia del centaure. València: Bullent, 1994.

SALVADOR, Vicent; CARRIÓN, Maria José. "El jo discursiu de l'assaig: Montaigne i Fuster". Miscel·lània Joan Fuster, vol. II. Barcelona: PAM, 1990, pp. 329-341.

SERNA, Justo; GARCIA MONERRIS, Carmen. "Introducción". Joan Fuster, Nuevos ensayos civiles. Madrid: Espasa, 2004, pp. 953.

SILES, Jaime. "Joan Fuster lector y crítico de Gerardo Diego". Joan Fuster entre nosaltres. València: Generalitat Valenciana, 1993, pp. 93-96.

SIMBOR, Vicent. "L'historiador de la literatura". Serra d'Or, n. 395 (1992), pp. 9-11.

SÒRIA, Enric. "Ser Joan Fuster, reflexionar, debatre, donar llum". L'illa, n. 6 (1992), pp. 3-13.

TASIS, Rafael. "Situació de Joan Fuster". Pont Blau, n. 126 (1965), pp. 194-198.

TRIADÚ, Joan. "Indagacions possibles sobre el crític literari". Serra d'Or, n. 395 (1992), pp. 13-14.

VALOR, Enric. "Fuster i jo". Levante (30 juny 1992), p. 26.

VÁZQUEZ MONTALBAN, Manuel. "Joan Fuster y la construcción de la razón". Túria, n. 1265 (1988), pp. 21-22.

VENTURA, Vicent. "Notes sobre Fuster i la política". L'Espill, n. 15 (1982), pp. 118-128.

VIANA, Amadeu. "Fuster in fabula". Els marges, n. 38 (1987), pp. 33-43.

Bibliografia recopilada per Josep Ballester
Joan Fuster, després de l’atemptat de 1981, Arxiu “El Temps”
Comments on books
Diari (1952-1960)
by Josep Ballester
Extracts
Dictionary for the idle
Català | Español | Italiano
El descrèdit de la realitat
Català | Español
Nosaltres, els valencians
Català | Español
Poetes, moriscos i capellans
Català | Español
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: