Facebook Twitter

Poesia escènica

Joan Brossa
Akce prĕdstavení

Diváci vejdou do místnosti plné židlí všemožných druhů a velikostí; na dvou uprostřed sedí POSTAVY, které mají otevřený jízdní řád a diskutují o odjezdech vlaků. Diváci se posadí. Pauza. Zazvoní zvonek. POSTAVY se odmlčí a odejdou tudy, kudy přišli diváci, kteří musí vstát a nechat je projít. Znovu zazvoní zvonek. Vstoupí SLUŽKA a, jako by mluvila s někým neviditelným, řekne: «Už je tady». Odejde. Dveřmi vzadu v místnosti vstoupí děvče v prostých šatech a táhne za sebou zahradní hadici. Diváci zase vstanou. DĔVČE s obtížemi projde sálem a vyjde východem. Pauza. SLUŽKA vejde s japonským lampionem, přejde sál – s příslušným obtěžováním publika – a odejde dveřmi vzadu. Pauza. Znovu se otevřou dveře a vstoupí POSLÍČEK naložený bednami šampaňského; prorazí si cestu, jak může, mezi přítomnými a odejde druhými dveřmi.

Publikum bude čekat, že se stane nĕco dalšího, ale zůstane jen u očekávání. Postupem času se samo přesvědčí o opaku.

 

Translated by Barbora Hedbávná
Joan Brossa, Akce prĕdstavení. A: Joan Brossa, od poezie k objektu, Praga: Instituto Cervantes, 2008, p. 63.
Joan Brossa, 1990. Foto: Martí Gasull.
Extracts
Acció espectacle
Català | Deutsch | Español | Polski | Txec
Cançó sextina
Català | Español | Polski
El mirall a la pista
Català | Deutsch | Español | Polski | Txec
Endavant!
Català | Español | Français | Português | Svenska
War
Català | Deutsch | Español | Português | Svenska | Txec
Molt diré...
Català | Español | Français | Italiano | Polski | Português
Mots
Català | Deutsch | Español
Nit
Català | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português
Pim-Pam-Pum
Català | Deutsch | Español | Français | Polski | Txec
Poem
Català | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português
Tumbler
Català | Deutsch | Español | Polski | Português | Txec
A man sneezes
Català | Deutsch | Español | Polski | Português | Ruskií | Svenska
Reviews
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
Poetry
With the support of: