Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > poetry > Joan Brossa > Translated Books of Joan Brossa

Translated Books of Joan Brossa

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Fuego en el cántaro [Vivàrium]. Translation by Pere Gimferrer. Papeles de Son Armadans núm. CIX, separata (abril de 1965). [Reeditat amb notes de Frederic Amat a Barcelona: Círculo de Lectores, 2001.]
Teatro [Poesia escènica ]. Translation by Pere Gimferrer. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1968. [Or i sal; El ganxo; Novel·la.]
Me hizo Joan Brossa [Em va fer Joan Brossa ]. Translation by Andrés Sánchez Robayna. Las Palmas de Gran Canaria: El Museo Canario, 1973.
Me hizo Joan Brossa [Em va fer Joan Brossa ]. Translation by José Batlló. Barcelona: Lumen, 1989.
Poemas civiles [Poemes civils ]. Translation by José Batlló. Madrid: Visor, 1990.
Viaje por la sextina [Viatge per la sextina]. Translation by Andrés Sánchez Robayna. Málaga: Dador, 1992.
Suite trance o la cuenta atrás [Suite tràmpol o el compte enrera]. Translation by Alfonso Alegre Heiztmann i Victoria Pradilla. Barcelona: La Rosa Cúbica, 1994.
Añafil 2 [Analfil 2]. Translation by Carlos Vitale. Madrid: Huerga Fierro, 1995.
El tentetieso [El saltamartí]. Translation by Carlos Vitale. Barcelona: Plaza & Janés, 1998.
Posteatro [Poesia escènica ]. Translation by Carlos Vitale. Introducció d’Eduard Planas. Ciudad Real: Ñaque, 2001. [Recull de peces escèniques entre 1948 i 1957.]
Teatro Brossa [Poesia escènica ]. Translation by Carlos Vitale. Ciudad Real: Ñaque, 2003. [La xarxa; El torrer; La jugada; La sal i el drac; El sabater.]
Día de viento; También; Olga sola [Poesia escènica ]. Translation by Carlos Vitale. Hondarribia: Hiru, 2004. [Diada de vent; També; Olga sola.]
Gran sesión de magia en dos partes [Gran sessió de màgia en dues parts]. Translation by Elena Alcina. Barcelona; Màlaga: Fundació Joan Brossa; Fundación Rodríguez-Acosta, 2005.
Poesía escénica: Strip-tease y teatro irregular. Oro y sal [Poesia escènica ]. Translation by Pere Gimferrer i Joan Manuel Gisbert. Pròleg de Halima Tahan. Buenos Aires: Artes del Sur, 2006. [Strip-tease i teatre irregular; Or i sal.]
Sumario astral y otros poemas [Sumari Astral i altres poemes ]. Translation by Pere Galceran-Uyà. São Paulo: Amauta, 2006.
Altres llengües europees:
Alemany
Der wilde Kopf [Poesia escènica ]. Translation by José L. de Sàled i Bert Reingässer. Köln-Marienburg: Kiepenheuer Witsch, 1975. [El cap violent.]
So enstand Joan Brossa [Em va fer Joan Brossa ]. Translation by Frank Henseleit-Lucke. Munic: Mosel und Tschechow, 1998.
Anglès
Civil poems [Poemes civils ]. Translation by Pilar Rotella i R. G. Stern. Chicago Review, vol. 17 núm. 4, (1965).
Fire in the water jung [Vivàrium]. Translation by D. Sam Abrams. Notes de Frederic Amat. Barcelona: Círculo de Lectores, 2001.
Francès
Le poète présente quinze pantomimes [Poesia rasa]. Translation by Marc Audí. Lyon: Su-cure, 2006. [El poeta presenta quinze pantomimes.]
Poèmes civils [Poemes civils ]. Translation by Thierry Defize. Villeurbanne: URDLA, 2010.
Strip-tease et Théâtre irrégulier [Poesia escènica ]. Translation by Marc Audí. Introducció de Marc Audí. Pròleg de Josep M. Mestres Quadreny. París: Éditions de l'Amandier, 2010. [Strip-tease i teatre irregular; Accions musicals.]
Sommaire Astral et autres poèmes [Sumari Astral i altres poemes ]. Translation by Marc Audí. Marseille: cipM, 2011.
Italià
Poesie civili [Poemes civils ]. Translation by Sarenco. Colognola ai Colli: Adriano Parise, 1997.
Via Fregoli [Rua de llibres]. Translation by Sarenco. Colognola ai Colli: Adriano Parise, 1997. [Poema sobre Frègoli i el seu teatre; Petit Festival.]
Portuguès
Poemas civis [Poemes civils ]. Translation by Ronald Polito i Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1998.
Sumário astral e outros poemas [Sumari Astral i altres poemes ]. Translation by Ronald Polito. São Paulo: Amauta, 2006.
Rus
OБЪЕКТЫ ХУАН ВРОССА [Em va fer Joan Brossa ]. Translation by Marina Rusova. [Moscou], СТИХИ (del 13 d’abril al 4 de maig), 2005.
Suec
Jag gjordes till Joan Brossa [Em va fer Joan Brossa ]. Translation by Lasse Söderberg. Stockholm: Söderberg, 1963.
Bibliografia recopilada per Glòria Bordons
Joan Brossa, 1990. Foto: Martí Gasull.
Extracts
Acció espectacle
Català | Deutsch | Español | Polski | Txec
Cançó sextina
Català | Español | Polski
El mirall a la pista
Català | Deutsch | Español | Polski | Txec
Endavant!
Català | Español | Français | Português | Svenska
War
Català | Deutsch | Español | Português | Svenska | Txec
Molt diré...
Català | Español | Français | Italiano | Polski | Português
Mots
Català | Deutsch | Español
Nit
Català | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português
Pim-Pam-Pum
Català | Deutsch | Español | Français | Polski | Txec
Poem
Català | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português
Tumbler
Català | Deutsch | Español | Polski | Português | Txec
A man sneezes
Català | Deutsch | Español | Polski | Português | Ruskií | Svenska
Reviews
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
Poetry
With the support of: