Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Ramon Muntaner > Obres editada de Ramon Muntaner

Edited Work of Ramon Muntaner

Clàssics Medievals
Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història. València: Vídua de Joan Mei, 1558. [Edició electrònica a la Biblioteca Joan Lluís Vives,.
Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història. Barcelona: Jaume Cortei, 1562.
Chronica, o descripció dels fets, e hazanyes del inclyt Rey Don Iaume Primer e de molts de sos descendents. Chronik des edlen En Ramon Muntaner. Edició i traducció de Karl F. W. Lanz. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1842 [Edició del text en català antic, introducció i traducció d'alguns fragments en alemany].
Crònica. Edició de Josep Coroleu, Barcelona: Impremta La Renaixença, 1880.
Crònica. Edició i notes a cura de Josep Maria Casacuberta i revisió a cura de Miquel Coll i Alentorn. Barcelona: Barcino, 1927-1952. 9 v.
Les Quatre grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Edició, revisió del text, pròlegs i notes de Ferran Soldevila. Barcelona: Selecta, 1971, ps. 89-101 i 945-1000.
Crònica. A cura de J. F. Vidal-Jové i Bartomeu Bardagí. Barcelona: Selecta, 1973.
Crònica. Edició a cura de Marina Gustà. Barcelona: Edicions 62, 1979. [Reedicions de 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1994 i 1998].
Crònica. Edició a cura de Vicent Josep Escartí. València: Institució Alfons el Magnànim, 1999, 2 v.
La Memòria dels reis: les quatre grans cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV. Introducció i edició a cura d'Stefano Maria Cingolani. Barcelona: Base, 2006. 4 v. [Edició facsímil de les quatre grans cròniques a partir de les seves primeres edicions: la de Joan Mei pel Llibre dels fets de 1557, la de Sebastià Cormellas per la de Bernat Desclot de 1616, la de Joan Mei de Ramon Muntaner també de 1557 i les Cròniques d'Espanya de Pere Marsili editada el 1547 per Carles Amorós. El volum dedicat a l'estudi ha estat editat separadament a Barcelona: Base, 2007]
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: