Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > prosa > Carles Riba > Obra editada en antologies i revistes de Carles Riba

Obra original en antologies i revistes de Carles Riba

Carles Riba. Pròleg de Manuel de Montoliu. Barcelona: Lira («Els Poetes d'Ara»). 1923.
Proses triades. Narracions, crítica, traduccions. Barcelona: Barcino, 1932.
Carles Riba. Per Jaume Bofill i Ferro. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents («Lírics Catalans»), 1938.
Obra poética. Antología. Texto original y versiones castellanas. Madrid: Ínsula, 1956.
Llengua i literatura. A cura de Joaquim Molas. Barcelona: Edicions 62,1965.
Sobre poesia i sobre la meva poesia. A cura d'Enric Sullà. Barcelona: Empúries, 1984.
Súnion. Antologia comentada. A cura de Jordi Malé i Carles-Jordi Guardiola. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1995.
Carles Riba
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Prosa
Con el soporte de: