Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > poesia > Joan Margarit > Obra editada en antologies i revistes de Joan Margarit

Obra original en antologies i revistes de Joan Margarit

Antologia del Navegant 1981-1993.. A cura de Maria de la Pau Cornadó. Barcelona: La Magrana, 1993.
Remolcadors entre la boira. Argentona: L'Aixernador, 1995.
Trist el qui mai no ha perdut per amor una casa. A cura de D. Sam Abrams. Barcelona: Proa, 2001.
Poesia amorosa completa (1980-2000).. Barcelona: Proa, 2001.
Poesia amorosa completa. Barcelona: Edicions 62, 2010.
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Poesía
Con el soporte de: