Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > poetry > Joan Brossa > Obra editada en antologies i revistes de Joan Brossa

Obra original en antologies i revistes de Joan Brossa

Antologia de poemes de revolta. Barcelona: Edicions 62, 1979. [2a ed. Introducció de Glòria Bordons. Barcelona: Edicions 62, 2001]
Antologia poètica. Pròleg de Pere Gimferrer. Barcelona: Edicions 62, 1980.
Ventall de poemes urbans . Antologia a cura de l'autor. València, Edicions de la Guerra, 1988.
Poemes d'anada i de tornada. Edició i pròleg de Jaume Pérez Montaner. Epíleg de Jaume Josa. València: Pre-Textos, 1995 .
Poemes escollits. A cura de Glòria Bordons. Barcelona: Edicions 62, 1995. [2a ed. 1999]
Poesia i prosa. A cura de Glòria Bordons (amb estudi introductori, selecció de fragments crítics, taules i propostes de treball). València: Edicions 3 i 4, 1995.
Tria de poemes conversables; Tast de poemes. Barcelona: Barcanova, 1996. [Poemes objecte i instal·lacions, presentats amb l'obra plàstica "Ou amb dos rovells"]
La memòria encesa, mosaic antològic. A cura de l'autor. Pròleg de Glòria Bordons. Barcelona: Barcanova, 1998. [Amb enregistrament en CD del recital "Núria Candela diu Brossa"]
A partir del silenci. Antologia polimòrfica a cura de Glòria Bordons. Barcelona: Cercle de Lectors i Galàxia Gutenberg, 2001.
Un home reparteix fulls clandestins. Tria de Carles Rebassa i Toti Soler. Coordinació de Maria Josep Escrivà. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2004.
Carrer de Joan Ponç. Pròleg de Jordi Quer. Edició i estudi introductori de Glòria Bordons. Barcelona: Edicons Poncianes, 2010.
Bibliografia recopilada per Glòria Bordons
Només s’indiquen les publicacions d’antologies exclusives de Joan Brossa i no s’han contemplat les antologies generals de poesia catalana en què Brossa és un més dels seleccionats.
Joan Brossa, 1990. Foto: Martí Gasull.
Fragmentos
Acción espectáculo
Català | Deutsch | Polski | Txec
Canción sextina
Català | Polski
El espejo en la pista
Català | Deutsch | Polski | Txec
¡Adelante!
Català | Français | Português | Svenska
La guerra
Català | Deutsch | English | Português | Svenska | Txec
Mucho diré...
Català | Français | Italiano | Polski | Português
Palabras
Català | Deutsch
Noche
Català | Deutsch | Français | Italiano | Português
Pim-Pam-Pum
Català | Deutsch | Français | Polski | Txec
Poema
Català | Deutsch | English | Français | Italiano | Português
Tentetieso
Català | Deutsch | English | Polski | Português | Txec
Un hombre estornuda
Català | Deutsch | English | Polski | Português | Ruskií | Svenska
Reseñas
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Poesía
Con el soporte de: