Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Ramon Muntaner > Obra editada en antologies i revistes de Ramon Muntaner

Obra original en antologies i revistes de Ramon Muntaner

Lo Sermó d'en Muntaner. Edició a cura de Manuel Milá i Fontanals. Montpeller: Estampa Central del MIgdia, 1880. [Edició del text en català antic i traducció al català modern]
Los Almogávares en Bizancio: crónica medieval. Valencia: Prometeo, 192?.
L'expedició dels catalans a Orient. Edició i notes a cura de Josep Maria Casacuberta. Revisió a cura de Miquel Coll i Alentorn. Barcelona: Barcino, 1926. [Reedicions de 1951 i 1981]
La Croada de França contra els catalans. Tria i edició a cura de Ramon Sumoy. Barcelona: Edicions 62, 1966.
Ramon Muntaner. expedicions i conquestes pel Mediterrani. Tria i edició a cura de Josep Maria Sanmartí. Barcelona: Blume, 1980.
Crònica. Selecció, introducció, versió i notes a cura de Vicent Escrivà. Alzira: Bromera, 1986. [Reedició de 1991]
Crònica. Seleccions. Tria i edició a cura de Coia Cabré. Barcelona: Teide, 1992. [Text en català antic i modern. Reedició de 1996]
Crònica. Tria i edició a cura d'Isabel Llopis. Madrid: Bruño, 1995.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: