Facebook Twitter

Elogi de la paraula (1903)

Visat núm. 2
(octubre 2006)
por Pere Maragall
Les idees estètiques, la seva poètica, tenen una primera formulació en el discurs inaugural del curs acadèmic a l’Ateneu Barcelonès, pronunciat el 15 d’octubre de 1903. Continuaran més extensament desenvolupades en un altre assaig, l’Elogi de la poesia de 1909.

Deliberadament concebut no pas com a teoria lògicament estructurada, sinó com un seguit d’intuïcions centrades en el valor ontològic del llenguatge i en la defensa de la «paraula viva», l’Elogi de la paraula comença amb citacions de Ramon Llull i de l’Evangeli de Sant Joan per sustentar la seva concepció gairebé sagrada del llenguatge: sinceritat, respecte per la inspiració, puresa del llenguatge popular que cal imitar, tot orientat a destacar el valor de la poesia com a llenguatge «superior», capaç de revelar «l’essència a través de la forma», com dirà en l’Elogi de la poesia. Aquest estat elevat del llenguatge només es pot donar fragmentàriament: és un desideràtum al qual s’hi arriba en determinats moments i que cal reconèixer destriant-lo del mer artifici buit. Hi trobem elements romàntics evidents, però es tracta d’una reflexió implícitament lingüística i semàntica, com ha assenyalat Ramon Pla i Arxé. Amb un vocabulari no gens teòric i amb exemples concrets, s’hi destaca el valor ontològicament connotatiu del llenguatge: la realitat objectiva és copsada en tota la seva profunditat quan l’home l’expressa poèticament, que vol dir quan aquesta paraula posa en joc el nucli espiritual de l’home i reprodueix el ritme subjacent de l’ésser.

Joan Maragall
Comentarios sobre la obra
Elogio de la Paraula
por Pere Maragall
Visions & Cants (1900)
por Ignasi Moreta
Fragmentos
Canto espiritual
Català | Deutsch | English | Français | Italiano
La vaca cega
Català | Deutsch | English | Français | Italiano
Les muntanyes
Català | English | Français
Oda a Espanya
Català | English | Français
Paternal
Català | English
Vistes al mar
Català | English
Reseñas
El pensament de Joan Maragall
por Ignasi Moreta
Los artículos
por Pere Maragall
Introducció a Joan Maragall
por Johannes Hösle
La poesia de Joan Maragall
por Arthur Terry
Maragall, intel·lectual
por Ignasi Moreta
Obra poética de Joan Maragall
por Pere Maragall
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Poesía
Con el soporte de: