Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Albert Sánchez Piñol > Traducciones dEAlbert Sánchez Piñol en antologías y revistas

Traducciones dEAlbert Sánchez Piñol en antologías y revistas

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
«Cuando caían hombres de la Luna» a Bosch, Lolita (ed.): Voces. Antología de narrativa catalana contemporánea.  Traducció de Tània Juste i Anna Carreras. Barcelona: Anagrama, 2010. [«Quan queien homes de la Lluna», inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
«Cuando caían hombres de la Luna» a Garreta, Francesc (ed.), Antología de cuento catalán.  Traducció de Francesc Garreta, Carme Riera i Vicenç Pagès. Ciutat de Mèxic: Universidad Nacional Autonómica de México, 2011. [«Quan queien homes de la Lluna», inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
Altres llengües europees:
Anglès:
«The Madmen’s Ship» a The Review of Contemporary Fiction. [Chicago: Dalkey Archive Press]. Dossier New Catalan Fiction, XXVIII (primavera 2008). Traducció de Rowan Ricardo Phillips. [«La nau dels bojos», inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
Hongarès:
«Mit kell tudnia a zebrának ahhoz, hogy hosszú élete legyen a szavannán» a Bayà, Montserrat (ed.): Mentafagylalt. 24 mai katalán elbeszélő. Traducció de Krisztina Nemes. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2011. [«Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana», inclòs al llibre Tretze tristos tràngols]
Albert Sánchez Piñol. Foto: Ferran Forné, 2012
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: