Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Joan Navarro > Enlaces sobre Joan Navarro

Enlaces sobre Joan Navarro

Alguns enllaços sobre Joan Navarro:

  • sèrieAlfa.art i literatura
    Des de 1999, Joan Navarro té cura de la revista virtual sèrieAlfa.art i literatura , de periodicitat trimestral, dedicada a l’edició de poètiques d’arreu del món traduïdes al català i a d’altres llengües.

  • Joan Navarro a Escriptors.cat
    Presentació completa de l'autor.

  • "Verso con verso"
    Lectura de poemes en català i castellà gravada el 2011 a València per a la revista mexicana La Otra. Poemes en català: Virginia Stephen; Out of Time; "Aquesta quietud després del vendaval..."; "La peresa de l’ull..."; "Estés damunt les pedres..."; "A punta seca graves l’incendi..."; "Abans que l’insecte baixe al món..."; "Han trencat el pa de terra..."; "Aquell fred, aquell imperceptible..." ; "Pedregar despentinat...". Poemes en espanyol: "Bóveda de noche: El cebú recolecta sombras..." ("Volta de nit: El zebú recol·lecta ombres...") ; "Has escrito tu nombre..." ("Has escrit el teu nom..."); "Se estrechaba el tiempo y se ensanchaba..." ("S’estrenyia el temps i s’eixamplava..."); "Paredes de piedra seca..." ("Parets de pedra seca..."); "Elevarse ciello arriba desde la ocre arena..." ("Encelarse des de l’ocre arena...); "Bajo las hojas, los caminos ocultos..." ("Sota les fulles, els camins ocults...")Joan Navarro, 2008. Foto: Markus Gudel
Comentarios sobre la obra
A deslloc (2010)
por Jordi Marrugat
Grafies· Incisions (2010)
por Miquel Martínez
Magrana (2004)
por Anna Montero
Fragmentos
Atlas
Català | English
El beso del beso
Català | Deutsch | Français
Grafías·Incisiones
Català | English | Français | Português
La paraula no és l’ésser
Català | Français | Português
Lluna de terra
Català | Italiano
Moira
Basc | Català | Français
Reseñas
Bibliografía
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: