Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Ausiàs March > Estudios sobre Ausiàs March

Estudis sobre Ausiàs March

En català

 • Ahuir , Artur. Iniciació a Ausiàs March . València: Ajuntament de València, 1994.
 • Ahuir , Artur. Referències mitològiques i animalístiques en l'obra d'Ausiàs March . València: Lo Rat Penat, 1997.
 • Archer , Robert. Aproximació a Ausiàs March. Estructura, tradició, metàfora . Barcelona: Empúries, 1996.
 • Badia , Lola. Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March . València: Institut Universitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 • Beltran , Vicenç. Poesia, escriptura i societat: els camins de March . Castelló: Fundació Germà Colón; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006.
 • Chiner Gimeno , Jaume. Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459) . València: Consell Valencià de Cultura, 1997.
 • Company , Ximo. L'Europa d'Ausiàs March. Art, cultura, pensament . Gandia: Publicacions de l'Institut Duc Reial Alfons el Vell, 1998.
 • Costa , Josep Ramon. Ausiàs March i el seu Cant Espiritual . Assaig d'aproximació . Gandia: Publicacions de l'Institut Duc Reial Alfons el Vell, 1978.
 • Dilla , Xavier. En passats escrits. Una lectura de la poesia d'Ausiàs March . Barcelona: Empúries, 2000.
 • Fàbrega , Valentí. Veles e vents. El conflicte eròtic en la poesia d'Ausiàs March . Lleida: Pagès Editor, 1998.
 • Ferraté , Joan. Llegir Ausiàs March . Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • Fuster , Joan. Ausiàs March . València: Tres i Quatre, 1982.
 • Garcia-Oliver , Ferran. En la vida d'Ausiàs March . Barcelona: Edicions 62, 1998.
 • Martos , Josep Lluís. Cant, queixa i patiment. Estudi macroestructural de 55 poemes d'Ausiàs March . Alacant: Universitat d'Alacant, 1997.
 • Sobrer , Josep Miquel. La doble soledat d'Ausiàs March . Barcelona: Quaderns Crema, 1997.
 • Zimmermann , Marie-Claire. Ausiàs March i l'emergència del jo . Gandia: Publicacions de l'Institut Duc Reial Alfons el Vell; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.

En castellà:

 • Arrando , María del Pilar. Auzias March y Garcilaso de la Vega , poetas del dolorido amar . Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1948.
 • Ferrandis Luna , Salvador. Dolor y resurrección en Ausiàs March . Madrid, 1951.
 • Villalmanzo , Jesús. Documenta Ausiàs March. Colección documental . València: Diputació de València, 1999.

En anglès:

 • Archer , Robert. The Pervasive Image. The Role of Analogy in the Poetry of Ausiàs March . Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985.
 • Buttler , David Aloysius. A Study of the Vocabulary in the Poetry of Ausiàs March (1397-1459). Washington: The Catholic University of America, 1981.
 • McNerney , Kathleen. The Influence of Ausiàs March on Early Golden Age Castilian Poetry . Amsterdam: Rodopi, 1982.
 • Terry , Arthur. “Poetry from Llull to Roiç de Corella”. A Literary of History of Spain. Catalan Literature. Londres. Ernest Benn Limited; Nova York: Barnes & Noble Books, 1972.

En alemany:

 • Sattel , Sabine. Ausiàs March: Katalanische Lyrik im 15. Jahrhundert . Frankfurt: Domus Editoria Europaea, 1993.

En francès:

 • Pagès , Amédée. Auzias March et ser prédécesseurs. Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux XIVe et XVe siècles . París: Honoré Champion, 1912. [Facsímil a Ginebra: Slatkine Reprints, 1974].
 • Pagès , Amédée. Commentaire des poésies d'Auzias March . París: Honoré Champion, 1925.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo
Ausiàs March
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: