Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Gabriel Ferrater > Estudios sobre Gabriel Ferrater

Treballs de recerca i tesis doctorals

BALLART, Pere. La poesia de l’experiència a «Da nuces pueris» de Gabriel Ferrater. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1987. [Tesi de Llicenciatura]

FOSCH, S.«Te m’he tornat una flor groga».El Datiu: problemes que presenta la seva delimitació. Barcelona: Universitat Autònoma Barcelona, 1980. [Tesi de Llicenciatura]

GARCIA MOLINA, Cristina. La Creació de la identitat en l’obra poètica de Gabriel Ferrater. Treball dirigit per Xavier Pla. Girona: Universitat de Girona, 2004. [Treball de recerca de Doctorat]

IMBERECHTS, André. Gabriel Ferrater. Poème inachevé. Lovaina: s. n.,1970. [Mecanoscrit de la tesi de Llicenciatura]

JULIÀ, Jordi. El sistema crític de Gabriel Ferrater: Escritores en tres lenguas. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1997. [Treball de recerca de Doctorat]

MASSIP, Estrella. La construction du «Moi» lyrique dans l’oeuvre poétique de Gabriel Ferrater et Jaime Gil de Biedma: écarts et convergences. Aix-en-Provence, Universitat de Provença, 2007. [Tesi doctoral]

PERPINYÀ, Núria. Tradició i modernitat de la poesia de Gabriel Ferrater Barcelona: Universitat de Barcelona, 1989. [Tesi doctoral]

MARCER CORTÉS, Elisenda. Dinàmiques intertextuals en l’obra de Gabriel Ferrater: el paper de la poesia anglesa. Universitat de Birmingham, 2006. [Tesi doctoral]

Bibliografia recopilada per Joan Manuel Pérez i Pinya
Gabriel Ferrater (Diario de Barcelona, 1979)
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: