Facebook Twitter

Catàlegs d’exposicions de Joan Brossa (selecció)

(1982): Joan Brossa. Poesia visual i poemes objecte. Text: "La semblança de coses dissímils", d'A. Cirici Pellicer. Barcelona: Galeria Joan Prats / La Polígrafa.

(1983): Joan Brossa. Poesia visual, poemes objecte, cartells. Textos: "La creació brossiana...", de D. Giralt-Miracle, i "Joan Brossa, poeta de la il·lusió", de P. Parcerisas. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

(1986): Joan Brossa o les paraules són les coses. Textos: "Les paraules són les coses", de R. M. Malet; "Caríssim Brossa", de J. Miró; "A Joan Brossa", de Sir R. Penrose; "A Brossa", d'E. Chillida; "Joan Brossa!", de J.V. Foix; "El 1951...", de J. M. Mestres Quadreny; "Sempre he sentit...", de M. Villèlia; "Les arts d'en Brossa", d'A. Tàpies; "Joan Brossa, el món de primera mà", de M. L. Borràs, i "Fe de vida", de P. Palomer. Bibliografia de P. Palomer. En català i en anglès (traducció de K. Lyons). Barcelona: Fundació Joan Miró.

(1988): Joan Brossa. Werke 1951-1988. Textos: "Joan Brossa", de T. D. Stegmann, i "Die Ähnlichkeit des Ungleichen", d'A. Cirici, traducció d'I. Mees. München: Mosel und Tschechow Galerie und Verlag.

(1988): Joan Brossa. Inclou una entrevista al poeta feta per Pepe Espaliu. En espanyol i en anglès (traductor desconegut). Madrid: Galería La Máquina Española.

(1990): Joan Brossa. Textos: "Joan Brossa, poète de la parole et de l'image", de M. L. Borràs; "L'itinéraire créatif de Joan Brossa: poèmes visuels, objectuels et poèmes action", d'I. Vallès i Rovira; "Le théatre des metamorphoses de Joan Brossa", de C. Buci-Glucksmann; "Le sourire sans chat du chat de Chester", de J. Borrell i "Joan Brossa. L'oeuvre dans la vie du poète", de P. Palomer i Mateos. En francès (traduccions de J. Cabanas i J. Borrell) i en català. Nîmes: Musée d'Art Moderne de Céret / Musée de Collioure / Fonds Peské.

(1991): Brossa 1941-1991. Textos: "Joan Brossa, el último vanguardista", de V. Combalia; "Prólogo a Em va fer Joan Brossa", de J. Cabral de Melo Neto; "Temas y procedimientos en la poesía de Joan Brossa", de P. Gimferrer. Biografia de P. Palomer. Bibliografia de G. Bordons. Milano: Gruppo Editoriale Fabbri Bompiano Sonzogno Etas S.p.A. / Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura.

(1992): Joan Brossa: Words are Things. Poems, Objects and Installations. Textos: "Joan Brossa or paradoxal visuality", d'A. Sánchez Robayna; "The theatrical poetry of Joan Brossa", de J. London i "Joan Brossa and the idea of the poem", d'A. Terry. London: Riverside Studios.

(1992): Joan Brossa / Nicanor Parra. Dir poesia / Mirar poesia. Textos: "¿Qué es poesía, dices...?", de S. Mattalía, i "Convergencias / Divergencias", de R. da Costa. Biografia, en català, de P. Palomer. En espanyol i anglès (traducció de SIT). València: Universitat de València, Servei d'Extensió Universitària / The Smart Museum of Art, The University of Chicago.

(1994): Joan Brossa, entre les coses i la lectura. Textos: "A la recerca díuna escletxa brossiana", d'E. Sendra i Salillas; "Claus per a la interpretació de l'obra objectual de Joan Brossa", de P. Palomer i "La recepció de Joan Brossa", de J. Coca. Biografia de P. Palomer. Barcelona: Ministeri d'Afers Socials i Cultura, Govern d'Andorra / Ajuntament de Barcelona, Regidoria d'Edicions i Publicacions.

(1994): Joan Brossa. Poemes objecte, poemes visuals i un muntatge. Text: "Joan Brossa, prestidigitador d'imatges i significats" de P. J. Rico Lacasa. Inclou l'acció-espectacle Homenatge a Joan Miró. En català i en anglès (traducció de Lingua Plus). Palma de Mallorca: Fundació Pilar i Joan Miró.

(1997): Joan Brossa. Poemas visuales-poemas objeto-instalaciones. Textos: "Joan Brossa o aún la utopía", de V. Combalia, i "El universo Brossa", de P. Palomer. Biografia de P. Palomer. Oviedo: Caja de Asturias / Palacio Revillagigedo de Gijón, Centro Internacional de Arte.

(1997): Poesia visual. Joan Brossa. Textos: "Figura clau de la postguerra catalana...", de J. M. Bonet; "Joan Brossa o la mirada del poeta", de J. Salvador; "Joan Brossa. Poesia arran de terra", de P. Parcerisas; "Entre la paraula i la imatge: els llibres d'artista de Joan Brossa", de J. Pérez Montaner, i "Lectura visual de la poètica brossiana", de P. Palomer). En català i en anglès (traducció de T. Belaire i E. Power). València: IVAM Centre Julio González..

(1998): Joan Brossa. Grafiken. Objekte. Installationen. Textos: "Wenn ich nicht schrieben könnte...", de R. Block, B. Heinrich i W. Meyer, i "Mein Werk soll einen Teil dieser Welt in sich haben", d'A. Vowinckel. Kassel: Documenta und Museum Fredericianum.

(1998): Joan Brossa, poeta visual. Text "Los objetos perturbadores de Joan Brossa", de V. Combalia. En espanyol i en anglès (traducció de J. J. Ross). Barcelona: Instituto de Cooperación Iberoamericana / Museo de Arte de Monterrey, México.

(1999): Exposició Joan Brossa. Cartells 1975-1999. Textos: "Paraules de poeta" de M. Creus; "El cartell i la projecció social de la poesia de Joan Brossa", d'I. Vallès, i "D'un cop de puny a l'ull a un cop de puny al nas", d'E. Satué. En català i en espanyol (traducció d'Addenda). Barcelona: Fundació Caixa de Sabadell / Sa Nostra, Caixa de Balears. Reedició per la Fundació Joan Brossa l’any 2001.

(1999): Joan Brossa. Poesia i carnaval. Text, biografia i bibliografia de M. Guerrero. En català, en espanyol i en anglès (traduccions de J. C. Castaño i M. Chaib, respect.). Lleida: Museu d'Art Jaume Morera / Ajuntament de Lleida.

(1999): Brossa. Poemas visuales 1975-1997. Textos: "Joan Brossa. Desde el interior" de M. Marcos; "La trama constitutiva de Joan Brossa", d'A. Puig; "Joan Brossa. PoesÌa a ras de tierra", de P. Parcerisas; "El itinerario creativo de Joan Brossa: de la palabra a la imagen", díI. Vallès, i "Entornos y paralelos... a propósito de la poesía de Joan Brossa", d'A. Serrano. Zaragoza: Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, Diputación Provincial de Zaragoza.

(2001): Joan Brossa o la revolta poètica. Textos de nombrosos especialistes en l'obra de Joan Brossa, sota la direcció de M. Guerrero. Biografia de P. Palomer. Bibliografies de G. Bordons. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró. N'existeix una versió en espanyol (traduccions de N. Ferriol, M. Guerrero, C. Massip i X. Pla) amb el títol Joan Brossa o la revuelta poètica i una altra en anglès (traduccions de J. London, J. Martínez, J. McCullough i G. Thomson) titulada Joan Brossa or the Poetic Revolt.

(2002): Jocs i camins de Joan Brossa. Textos: "La paraula dita, la paraula pensada", de J. M. Minguet Batllori; "El pas del temps", de M. L. Borràs; "La mina", de Perejaume; "Brossa o el autista burlón", de M. Vázquez Montalbán; "Alè poètic", de J. Bufill, i "La ironia comença quan no és rodona", de L. Permanyer. Barcelona: Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Fundació Joan Brossa. Reeditat, ampliat i esmenat el 2004.

(2002): Em va fer Joan Brossa. Exposició literària sobre l'obra de Joan Brossa. Textos i biografia de G. Bordons. En català i en espanyol. Barcelona: Fundació Joan Brossa.

(2004): Joan Brossa, constructor i home d'ofici. Textos: "Construir amb Joan Brossa", d'A. Vila Casas; "Manobre", de J. Junyent; "Ara fa uns sis anys...", de M. Segarra; "Calaix Brossa", d'I. Andrés Garralada; "Text embrossat", de J. Mora, i "Cavallet per a una peça de Joan Brossa", de J. Castells. En català i en espanyol (traducció d'I. Vinyas). Barcelona: Fundació Vila Casas / Fundació Joan Brossa.

(2005): Joan Brossa, poeta de la imatge. Text: "Joan Brossa, poeta de la imatge", de M. L. Borràs. En català, en espanyol i en anglès (traduccions de M. Caballer i de B. Molinet, respect.). Barcelona: Diputació de Barcelona, Oficina de Difusió Artística.

(2005): Joan Brossa desde Barcelona al Nuevo Mundo. Textos: "Un encuentro poético entre dos mundos", de G. Bordons i S. González Valenzuela; "Joan Brossa: para un mapa", de J. M. Bonet; "Joan Brossa, escoba y agua de lluvia", de J. Bandeira; "Prólogo a Em va fer Joan Brossa", de J. Cabral de Melo Neto; "Metonimia del azar", de P. Oyarzún; "Entre la poesía y el objeto", d'A. Montejo Navas, i "Conocí a Joan Brossa...", de F. Krahn. Biografia i bibliografies de G. Bordons. En espanyol i en anglès (traduccions de J. Wark i Discobole). Barcelona: Fundació Joan Brossa / Institut Ramon Llull. També n'existeix una versió en portuguès (traduccions de N. Paiva) i en anglès amb el tÌtol Joan Brossa desde Barcelona ao Novo Mundo.

(2005): Joan Brossa y la magia. Textos: "Cauta aproximación al Joan Brossa ilusionista", de J. Jané; "Brossa y la pasión por el ilusionismo", de Hausson (J. Julve); "Assombrossa", de M. Puga, i "Introducción a la biografía mágica de Joan Brossa", d'E. Alcina Saltor. Inclou Gran sessió de màgia en dues parts, espectacle per al màgic Hausson. En català i en espanyol (traduccions d'E. Alcina Saltor i de C. Vitale). Barcelona: Fundació Joan Brossa / Fundación Rodríguez-Acosta.

(2007): Joan Brossa en las alturas y sin red. Textos: "Joan Brossa: para un mapa", de J. M. Bonet, i "Alcance y registros de la poética de Joan Brossa" de G. Bordons. Biografia i bibliografies de G. Bordons. En espanyol i en anglès (traducció de Dixon Servicios Lingüísticos i Ainhoa González Garay). Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

(2008): Joan Brossa. La realidad y sus metáforas. Textos: "Joan Brossa. La realidad y sus metáforas", de M. Creus, i "Del soneto al poema transitable: la poesía de Joan Brossa", d'A. Sánchez Robayna. Síntesi biogràfica de P. Palomer. Barcelona: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna / Fundació Joan Brossa.

(2008): Bverso Brossa. Joan Brossa, de la poesía al objeto. Textos: "El universo heterodoxo de Joan Brossa: las seis manos del destino", de G. Bordons; "Joan Brossa: Letra --> Objeto", de K. P. Dencker; "Brossa y la lengua", de J. London, i "Joan Brossa, entre literatura y objeto", de M. Gutschi. Conté un florilegi temàtic de l'obra literària del poeta en català i en espanyol (diversos traductors). Cronologia i bibliografies de G. Bordons. Madrid: Instituto Cervantes. Acompanyat de sengles separates que contenen els textos, titulades respectivament Bverso Brossa. Joan Brossa, von der Poesie zum Objekt, en alemany (traduccions de C. Eisner -obres de Joan Brossa i estudis- i de S. Steiner -pròlegs, cronologia i bibliografies); Bverso Brossa. Joan Brossa, od poezie k objektu, en txec (traduccions de B. Hedbávna -obres de Joan Brossa- i de L. Dostálová, S. Holisová i D. Sasková -pròlegs, estudis, cronologia i bibliografies), i Bverso Brossa. Wszechswiat Brossy, en polonès (amb tots els textos llevat de la cronologia i de les bibliografies; traducció de M. Kurek).

Bibliografia recopilada per Glòria Bordons
Joan Brossa, 1990. Foto: Martí Gasull.
Fragmentos
Acción espectáculo
Català | Deutsch | Polski | Txec
Canción sextina
Català | Polski
El espejo en la pista
Català | Deutsch | Polski | Txec
¡Adelante!
Català | Français | Português | Svenska
La guerra
Català | Deutsch | English | Português | Svenska | Txec
Mucho diré...
Català | Français | Italiano | Polski | Português
Palabras
Català | Deutsch
Noche
Català | Deutsch | Français | Italiano | Português
Pim-Pam-Pum
Català | Deutsch | Français | Polski | Txec
Poema
Català | Deutsch | English | Français | Italiano | Português
Tentetieso
Català | Deutsch | English | Polski | Português | Txec
Un hombre estornuda
Català | Deutsch | English | Polski | Português | Ruskií | Svenska
Reseñas
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Poesía
Con el soporte de: