Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Ramon Muntaner > Estudios sobre Ramon Muntaner

Estudios sobre Ramon Muntaner

 • Aguilar Àvila , Josep Antoni. «La conquista de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner». Cultura Neolatina , núm. 3-4 (2003), ps. 238-243.
 • Aguilar Àvila , Josep Antoni. «Les expedicions a l'Orient i la Crònica de Muntaner». Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona , núm. 49 (2004), ps. 11-76.
 • Aguilar, Josep Antoni. « Fieri Pax per eum : Carles II d'Anjou a la Crònica de Muntaner». Estudis romànics , núm 25 (2004), ps. 129-154. Versió electrònica
 • Aguilar Àvila , Josep Antoni. «Lo Rey d'Aragó no.ns fa sinó greuges e vilanies!: papat i casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (I)». Estudis Romànics , núm. 28 (2005), ps. 199-229. Versió electrònica
 • Aguilar Àvila , Josep Antoni. «Lo Rey d'Aragó no.ns fa sinó greuges e vilanies!: papat i casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (II)». Estudis Romànics , núm. 29 (2006), ps. 109-142.
 • Asperti , Stefano. «La qüestió de les prosificacions en les cròniques medievals catalanes». A. Actes del Novè ColAloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991). Volum I. Barcelona / Alacant / València / Castelló: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitats d'Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I, 1993, ps. 85-137.
 • Badia i Margarit, Antoni M. «Toponímia i relat històric: noms de lloc catalans i occitans dins la Crónica de Ramon Muntaner». A: Actes del Vuitè Col.loqui International de Llengua i Literatura Catalanes, Tolosa de Llenguadoc, 12-17 de setembre de 1988 . Vol. 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989, ps. 47-86.
 • Boscolo , Alberto. «Una nota sobre el Sermó de Ramon Muntaner». A: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit . Volum III. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, ps. 127-133.
 • Cingolani , Stefano Maria. «Jo Ramon Muntaner. Consideracions sobre el paper de l'autobiografia en els historiadors en llengua vulgar». A: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit . Volum III. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, ps. 95-126.
 • ESPADALER, Anton Maria. « Ramon Muntaner, exemple, servei i aventura ». Revista de Catalunya , núm. 133 (1998), ps. 94-107.
 • Grilli , Giuseppe. «La Crònica de Ramon Muntaner en la historiografia italiana». L'Espill , núm. 25, 1987, ps. 27-34.
 • HAUF, Albert. « Més sobre la intencionalitat dels textos historiogràfics catalans medievals ». A: Medieval and renaissance studies in honour of R.B. Tate . Oxford: Dolphin Books, 1986, ps. 47-71.
 • HILLGARTH, Jocelyn N. El problema d'un imperi mediterrani català . Palma de Mallorca: Moll, 1984.
 • Iorga, Nicolae. Ramon Muntaner i l'Imperi bizantí . Barcelona: Dalmau, 1961
 • Izquierdo , Josep. «Traslladar la memòria, traduir el món: la prosa de Ramon Muntaner en el context cultural i literari romànic». Quaderns de filologia. Estudis literaris , núm 8 (2003), ps. 189-244.
 • Marcos , Ernest. Els almogàvers. La història . Barcelona : Esfera dels Llibres, 2005.
 • Montoliu , Manuel de. Les grans personalitats de la literatura catalana. Les quatre grans cròniques . Barcelona, Alpha, 1959.
 • ORAZI, Veronica. « Muntaner al Llibre de les nobleses dels reis de Francesc de Barcelona». A: Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval . Volum II. Santander: Govern de Cantàbria, 2000, ps. 1405-1422 .
 • PUJOL, Josep Maria. “La Mediterrània, de Jaume I a Ramon Muntaner: Abisme o Pont?”. A: La Mediterrània: Realitat o Metàfora. IX Universitat d'estiu a Gandia . València: Universitat de València, 1992, ps. 21-50.
 • Rahola, Carles. En Ramon Muntaner: l'home, la Crònica . Pròleg a cura de Lluís Nicolau d'Olwer. Barcelona: Ateneu Empordanès, 1922 [Reedició a Sant Cugat del Vallès: Edicions Catalanes, 1984].
 • Riba , Carles. «En Ramon Muntaner, home d'imperi » . A: Els marges. Obres completes . Volum II. Barcelona: Edicions 62, 1967, ps. 321-324.
 • RIQUER, Martí de. Història de la Literatura Catalana . Volum I. Barcelona: Ariel, 1964, ps. 449-480.
 • RUBIÉS, Joan Pau. « Mentalitat i ideologia de Ramon Muntaner ». A: Historiographie de la Couronne d'Aragon. Actes du XIIe Congrès d'Histoire de la Couronne d'Aragon (Montpellier, 1985) . Volum III. Montpeller: Universitat Paul Valery, ps. 83-108.
 • Rubió i Lluch, Antoni (ed.). Els Catalans a Grècia . Edició a cura de Martí de Riquer. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.
 • RUBIÓ I LLUCH, Antoni. Diplomatari de l'Orient Català, 1301-1409 . Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1947. [Reedició 2001].
 • Sobré , Josep Miquel. L'épica de la realitat: l'escriptura de Ramon Muntaner i Bernat Desclot . Barcelona: Curial, 1978.
 • Soldevila , Ferran. Els almogàvers . Barcelona: Barcino, 1952.
 • Tasis , Rafael. La Vida d'en Ramon Muntaner . Barcelona: Dalmau, 1964.
 • Vergés, Oriol. Ramon Muntaner: l'aventura medieval per la Mediterrània. Barcelona : Graó, 1986. [Reedicions de 1989 i 1992].
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: