Facebook Twitter

Estudis biogràfics

 • ARIMANY, Miquel, Maragall 1860-1911-1961. Barcelona: Miquel Arimany, 1963
 • BLASCO i BARDAS, Anna Maria Joan Maragall i Josep Pijoan. Edició i estudi de l’epistolari. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992. (Biblioteca Abat Oliba; 117)
 • CASALS, Glòria. Joan Maragall. Deu rutes literàries. Argentona: L'Aixernador, 1995
 • CHABÁS, Juan. Juan Maragall, poeta y ciudadano, Madrid: Espasa-Calpe, 1935
 • COROMINES, Pere. Del meu comerç amb Joan Maragall Barcelona: Publicacions de la Revista, 1935
 • CORREDOR, Josep Maria. Joan Maragall. Barcelona: Aedos, 1960 (publicat en francés en 1951)
 • MARAGALL MIRA, Pere. Itinerari vers l'home interior. Joan Maragall i el Cristianisme. Barcelona: Claret, 2008. (Quaderns de la Fundació Joan Maragall Cristianisme i cultura)
 • MARAGALL i NOBLE, Gabriel. Joan Maragall. Esbós biogràfic. Barcelona: Edicions 62, 1988
 • MARAGALL i NOBLE, Joan Anton. Maragall. Barcelona: Nou Art Thor, 1982. (Gent nostra)
 • MARAGALL i NOBLE, Jordi. “Maragall” dins Els qui passen i els qui han passat, Barcelona: Edicions 62, 1985, 73-102
 • MIRACLE, Josep. Joan Maragall. Poeta, pensador i home de fe. Reus: Fundació Roger de Belfont, 1988.
 • PIJOAN, Josep. El meu Don Joan Maragall, Barcelona: Llibreria Catalònia [1927] (Reeditat a Obra catalana, Barcelona: Selecta, 1963)
 • PLA, Josep. “Joan Maragall. Un assaig” dins Tres Biografies O.C. X. Barcelona: Destino, 1968, 7- 177.
 • SERRAHIMA, Maurici. Vida i obra de Joan Maragall, Barcelona: Laia, 1981 [versió revisada de Joan Maragall Barcelona: Biblioteca Política de Catalunya, 1938. Última edició amb el títol Joan Maragall Barcelona: Edicions 62, 1990]

Estudis i pròlegs publicats en les successives edicions de les obres completes

 • CAPDEVILA, Josep Maria. “La poesia de Joan Maragall” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1202-1213. “Pròleg” a Poesies, Obres Completes, vol. I, Barcelona: Edició del fills, 1929.
 • CARDÓ, Carles. “L'home d'intuicions” dins JM Obres Completes, I, Barcelona: Selecta, 1960, 1169-1174. “Pròleg” a El hecho y el derecho, Obres Completes , vol. XIV , Barcelona: Edició dels fills, 1933
 • CARNER, Josep. “Pròleg” a JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 29-61
 • CARNER, Josep. “Un estil de benedicció” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1251-1253. “Pròleg” a Discursos, pròlegs i al·locucions, Obres Completes , vol. XX, Barcelona: Edició dels fills, 1935.
 • ESPLUGUES, Miquel d'. “El Joan Maragall essencial” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta 1960, 1180-1186. “Prefaci” a Esta es mi fe, Obres completes vol. XV, Barcelona: Edició dels fills, 1933
 • ESTELRICH, Joan. “El nostre gran emotiu” dins JM Obre Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1174 -1179. “Pròleg” a Las fiestas. Obres Completes Vol. XVI, Barcelona: Edició dels fills, 1934.
 • GAZIEL, “Caires de Joan Maragall” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1186-1189. “Pròleg” a El derecho de hablar. Obres Completes, vol. X. Barcelona: Edició dels fills, 1931.
 • LAIN ENTRALGO, Pedro. “Pròleg” a JM Obres Completes II, Barcelona: Selecta, 1961, 13-31.
 • LLEONART, Josep. “L'entusiasme vers l'obra de Goethe” dins JM Obres Completes, I Barcelona: Selecta 1960, 1272-1275. “Pròleg” a Traduccions de Goethe, II, Obres Completes, vol. VIII, Barcelona: Edició dels fills, 1931.
 • MONTOLIU, Manuel de. “L'apòstol del recomençament” dins JM, Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1239-1349. “Introducció” a Elogi de la paraula i altres escrits, Obres Completes, vol. XIX, Barcelona: Edició dels fills, 1935.
 • OLIVER, Miquel dels Sants. “La vindicación y el desquite de Cataluña” dins JM Obres Completes II, Barcelona: Selecta, 1961, 969-979. “Pròleg” a Elogios. Obres completes, vol. III, Barcelona: Edició dels fills, 1935.
 • ORS, Eugeni d'. “Signe de Joan Maragall en la història de la cultura” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1253-1261. “Pròleg” a Epistolari III, Obres Completes vol. XXIII, Barcelona: Edició dels fills, 1936.
 • PONS, Josep Sebastià. “Aspectes de Joan Maragall” dins JM, Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960. “Pròleg”a Notas críticas de literatura catalana. Obres Completes, vol. XVIII, Barcelona: Edició dels fills, 1934.
 • PUJOLS, Francesc. “Pròleg” a Traduccions. JM Obres Completes Vol. XXI Barcelona: Edició dels fills, 1935
 • RAHOLA, Carles. “Un lluminós sembrador d'esperances” dins JM Obres completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1194-1197. “Pròleg” a Epistolari II. Obres Completes, vol. IX, Barcelona: Edició dels fills, 1931.
 • REVENTÓS, Manuel. “Maragall, correu i vehicle” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960. 1276-1282. “Introducció” a Enric d'Ofterdingen. Obres Completes, vol. XI, Barcelona: Selecta, 1960.
 • RUYRA, Joaquim. “Més ànima que cos” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1198-1202. “Pròleg” a Obres Completes. Serie catalana, vol. I, Barcelona: Gustau Gili, 1912.
 • SAGARRA, Josep Maria de. “Maragall, traductor de Goethe” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1267-1271. “Pròleg” a Traduccions de Goethe. Obres Completes, vol. VI, Barcelona: Edició dels fills, 1930.
 • SOLDEVILA, Carles. “L'epistolari de Joan Maragall” dins JM Obres Completes I, Barcelona: Selecta, 1960, 1190- 1194. “Pròleg” a Epistolari I. Obres Completes vol. IV, Barcelona: Edició dels fills, 1930.
 • UNAMUNO, Miguel de, “Entero y verdadero” dins JM, Obres Completes II, Barcelona: Selecta, 1961, 1055-1059. “Pròleg” a Problemes del dia. Obres Completes, vol. XVII, Barcelona: Edició dels fills, 1934.

Obra crítica en català i castellà

 • BENET, Josep, Maragall i la Setmana Tràgica, Barcelona: Edicions 62, 1963 [reedicions 1975, .... ]
 • BOFILL i FERRO, Jaume “Maragall” dins Poetes catalans moderns , Barcelona: Columna, 1986, 43-64
 • CAPDEVILA, Josep Maria, “Maragall. Algunes influències sobre la seva estètica” dins Estudis i lectures, Barcelona: Selecta, 1965, 88 – 106.
 • CARDONA, Osvald, Art poètica de Maragall, Barcelona: Selecta, 1971.
 • FERRATER, Gabriel “El núcleo de Maragall” dins Sobre Literatura, Barcelona, Edicions 62, 1979, 99- 102.
 • FUSTER, Joan, Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1976.
 • JAUMÀ, Josep Mª José Mª Valverde, lector de Maragall . (1 i 2) Quaderns de la Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura, nº 68 i 72. Barcelona: Claret, 2004 i 2005.
 • MANENT, Marià Poesia, llenguatge, forma Barcelona: Edicions 62, 1973.
 • MARAGALL i NOBLE, Jordi, Josep Pijoan i la poesia, discurs d'inauguració del curs acadèmic 1983-1984 de l'Ateneu Barcelonès.
 • MARFANY, Joan Lluís, “Joan Maragall” dins Riquer, Comas, Molas, Història de la literatura catalana, vol. 8, Barcelona: Ariel, 1986, 187-246
 • MARFANY, Joan Lluís, Aspectes del modernisme, Barcelona: Curial, 1975.
 • MARTÍNEZ-GIL, Víctor, El naixement de l'iberisme catalanista, Barcelona: Curial, 1997.
 • PLA i ARXÉ, Ramon, La poètica de Joan Maragall, Quaderns de la Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura, nº 44 Barcelona. Claret, 1999
 • QUINTANA TRIAS, Lluís, La veu misteriosa. La teoria literària de Joan Maragall, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • RAMIREZ i MOLAS, Pere, “Maragall, traductor de Novalis” dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977, 407-429.
 • RIBA, Carles, “Per què he votat Joan Maragall” dins ... Més els poemes, Barcelona: Joaquim Horta, 1957. [Recollit a Obres Completes/2 Crítica, I, Barcelona: Edicions 62, 1985, 44-52.
 • ROMEU i FIGUERAS, Josep, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Barcelona: Laertes-Diputació de Barcelona, 1984.
 • SERRAHIMA, Maurici, “Joan Maragall” dins Dotze mestres, Barcelona: Destino, 1972, 173-200
 • TEIXIDOR, Joan “Joan Maragall” dins Cinc poetes, Barcelona: Destino, 1969, 11-28
 • TERRY, Arthur, La poesia de Joan Maragall, Barcelona: Barcino, 1963
 • TRIAS, Eugenio, El pensament de Joan Maragall, Barcelona: Fundació Banco Urquijo/Edicions 62, 1982.
 • TUR, Jaume, Maragall i Goethe. Les traduccions del “Faust”, Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, 1974.
 • VALENTÍ, Eduard, Els clàssics i la literatura catalana moderna, Barcelona: Curial, 1973.
 • VALENTÍ, Eduard, El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos, Barcelona: Ariel, 1973.
 • VILANOVA, Antoni, “Maragall y Juan Ramón Jiménez” dins Lliçons de literatura comparada catalana i castellana (segles XIX – XX) Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, 49-86.
Bibliografia recopilada per Pere Maragall
Joan Maragall
Comentarios sobre la obra
Elogio de la Paraula
por Pere Maragall
Visions & Cants (1900)
por Ignasi Moreta
Fragmentos
Canto espiritual
Català | Deutsch | English | Français | Italiano
La vaca cega
Català | Deutsch | English | Français | Italiano
Les muntanyes
Català | English | Français
Oda a Espanya
Català | English | Français
Paternal
Català | English
Vistes al mar
Català | English
Reseñas
El pensament de Joan Maragall
por Ignasi Moreta
Los artículos
por Pere Maragall
Introducció a Joan Maragall
por Johannes Hösle
La poesia de Joan Maragall
por Arthur Terry
Maragall, intel·lectual
por Ignasi Moreta
Obra poética de Joan Maragall
por Pere Maragall
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Poesía
Con el soporte de: